Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija"

Biedrība "Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija"" veicina vispusīgu personības  attīstību un nostiprina vērtību sistēmu, strādājot sabiedrības labā, balstoties uz kristīgiem principiem.

"IMKA Latvija" uzskata, ka Latvijā ir jāveicina integrētas sabiedrības veidošanās, lai attīstītu demokrātiju, nodrošinātu likuma varu, sekmētu cilvēktiesību institūciju līdzsvarotu darbību un mazākumtautību tiesību aizsardzību. Sabiedrības integrācija ir vērsta uz indivīdu un dažādu grupu savstarpēju saprašanos un sadarbību Latvijas valsts tiesiskajā sistēmā, balstoties uz latviešu valodu kā valsts valodu un uz lojalitāti pret Latvijas valsti. Integrācijas mērķis ir veidot demokrātisku, saliedētu pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām. "IMKA Latvija" darbība balstās uz četrām pamatvērtībām. Tās ir godīgums, atbildība, cieņa un iecietība.

"IMKA Latvija" ir Pasaules YWCA dalīborganizācija, Pasaules un Eiropas YMCA alianses dalīborganizācija. Tas biedriem paver iespēju piedalīties ne tikai Latvijas mēroga, bet arī citu valstu YMCA un YWCA organizētos pasākumos, kā arī citu organizāciju piedāvātajās aktivitātēs. 

E-pasts
imka@imka.lv
Grupa
Biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli