Jaunatnes jomā iesaistītie aicināti pieteikties domnīcai Rīgā

Sadaļa

Ceturtdien, 22. oktobrī, plkst. 17:00 neformālā gaisotnē notiks domnīca “Vai viegli būt aktīvam?” Domnīca notiks radošajā telpā ”3 MĀSAS”, kas atrodas Zirgu iela 1, Vecrīgā, Rīgā.

Domnīca tiek rīkota ar mērķi veicināt sadarbību starp krieviski un latviski runājošām nevalstiskajām organizācijām (NVO), apzināt aktuālās tēmas latviski un krieviski runājošiem jauniešiem, kā arī Eiropas jaunatnes dialoga ietvaros iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

Piedalīties tiek aicināti Rīgas jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītie - jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, jaunatnes NVO pārstāvji, brīvprātīgie, pedagogi u.c. Pasākuma dalībnieku viedokļi palīdzēs veidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu nākamajiem 7 gadiem.

Pieteikšanās, aizpildot anketu šeit.

Domnīca notiek projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros, kuru īsteno Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement Programme” ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā var atrast www.britishcouncil.lv.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli