Izstrādāta jaunatnes jomas resursu karte

Izstrādāta jaunatnes jomas resursu karte

Biedrība ”Attīstības platforma YOU+” un Aizputes novada jauniešu ”Ideju māja” izstrādājušas Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas resursu karti

Liepājas un Dienvidkurzemes jaunatnes jomas resursu karte ir informatīvs materiāls, kurā ir apkopots pēc iespējas plašāks resursu spektrs – iestādes, organizācijas, speciālisti, infrastruktūra un citi.

Katru septembri tiek plānots materiālu atjaunot, tajā iekļaujot arvien jaunus resursus.

Materiāls kalpos kā viens no pamatakmeņiem efektīvai un plānveidīgai jaunatnes jomai, kurā Liepājas pilsēta un Dienvidkurzemes novads spēs sadarboties.

Resursu karte pieejama šeit

Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas resursu karte ir izstrādāta projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros, kura mērķis ir veicināt Liepājas un Dienvidkurzemes jaunatnes politikas attīstību, jaunatnes dialoga efektivitāti un ilgtspēju pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Šī projekta ietvaros jau ir izstrādāti divi pētījumi. Viens no tiem ir Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas 13 līdz 25 gadus veco jauniešu aptauja, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par sev pieejamajām iespējām brīvā laika pavadīšanai, izglītībai, darbam un citos aspektos.

Otrs pētījums ir darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu aptauja, kuras mērķis bija iegūt Dienvidkurzemes novada teritorijas un Liepājas pilsētas jaunatnes jomā iesaistīto speciālistu vērtējumu par darbu ar jaunatni pašvaldībās, pieejamajiem resursiem, jauniešu iespējām un nepieciešamo jaunatnes jomas attīstībai.

Ārējās vietnes

Aktuāli