Īsumā par Strukturēto dialogu jaunatnes jomā

2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības  (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija – ietvaros strukturētais dialogs tika izmantots kā iespēja problēmu risināšanai, ar ko saskaras mūsdienu jaunatne. sd

Kas ir Strukturētais dialogs?

Strukturētais dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Strukturētais dialogs ir partnerības instruments Eiropas Savienības ietvaros, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā.

ES Padome atzīst, ka Strukturētā dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Strukturētā dialoga laikā ik semestri katrā „trio” valstī notiek jaunatnes konferences, kurās piedalās jaunatnes organizāciju un attiecīgo ministriju pārstāvji no katras ES dalībvalsts. Pirms konferencēm notiek jauniešu konsultācijas nacionālajā līmenī, lai izzinātu galvenās problēmas par iepriekš izvirzīto tēmu, kuras apspriest Eiropas līmenī, lai vēlāk veidotu oficiālas rekomendācijas ES Ministru Padomei. Pēdējā ES Jaunatnes konferencē 2012.gada septembrī tika izstrādātas rekomendācijas problēmu risināšanai jauniešu līdzdalības un sociālās iekļaušanas jomā, kas kā oficiāls priekšlikums tiks iekļauts ES Padomes prezidentūras „trio” noslēguma dokumentā. Šādi strukturētā dialoga laikā tiek nodrošināta jauniešu iesaistīšana procesā, no problēmas definēšanas līdz pat oficiāla dokumenta izveidei.

Kādi ir Strukturētā dialoga līmeņi? Kā Tu vari iesaistīties Strukturētajā dialogā?

Informācijas avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija. Plašāku informāciju meklējiet ministrijas mājas lapā un Eiropas Komisijas mājas lapā.

 visi_logo


Dalies:

Aktuāli