Atbalstīta programma jauniešu Covid-19 seku mazināšanai

Atbalstīta programma jauniešu Covid-19 seku mazināšanai

Šodien, 25.02.21., Finanšu ministrijas vadības grupā tika apstiprināta programma jauniešu Covid-19 seku mazināšanai. Programmas izstrādes laikā iesaistījās arī Latvijas Jaunatnes padome, sniedzot vairākās darba grupās jaunatnes NVO viedokli un vajadzības Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), kā arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA).Lasīt vairāk

LJP 2020. gada darbības izvērtējums

SKAUTISMS UN GAIDISMS NOMINĒTS NOBELA MIERA PRĒMIJAI

SKAUTISMS UN GAIDISMS NOMINĒTS NOBELA MIERA PRĒMIJAI

Pasaules skautu kustības organizācija (WOSM) un Pasaules gaidu un meiteņu gaidu asociācija (WAGGGS) ir izvirzītas 2021. gada Nobela miera prēmijai, atzīstot skautisma un gaidisma ievērojamo ieguldījumu, kas ir devis iespēju simtiem miljonu jauniešu radīt ilgstošu miera kultūru savās kopienās vairāk nekā gadsimta garumā.Lasīt vairāk

LJP paveiktais janvārī

Atskats uz Memoranda padomes paveikto 2020.gadā un gaidāmais 2021. gadā

Atskats uz Memoranda padomes paveikto 2020.gadā un gaidāmais 2021. gadā

2020. gadā notika 11 Memoranda padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti 16 unikālie saturiskie jautājumi, neskaitot ar padomes darba organizēšanu saistītos jautājumus. Memoranda padomē pārstāvēta ir arī LJP un tas deleģētā pārstāve ir Agnija Jansone no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas.Lasīt vairāk
Sadaļa

LJP paveiktie darbi decembrī

LJP paveiktie darbi decembrī

LJP komanda novembrī un decembrī: piedalījās Eiropas Jaunatnes foruma Ģenerālajā asamblejā kā dalīborganizācija; tikās ar Labklājības ministriju, sniedzot priekšlikumus plānam sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai; sniedza priekšlikumus un piedalījās IZM darba grupā par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm; organizēja tikšanos ar jaunatnes NVO, saskaņojot viedokļus pirms Jaunatnes konsultatīvās padomes; u.c.Lasīt vairāk
Sadaļa

Darbnīca par Līdztiesību

Darbnīca par Līdztiesību

ANO Jauniešu Delegātu programma aicina piedalīties darbnīcā par dzimumu līdztiesību, kas norisināsies tiešsaistē, 21. decembrī 16:00. Diskusijas mērķis ir aktualizēt ar dzimumu saistītās problēmas Latvijā un nonākt pie jauniešu skatījumā galvenajiem problēmjautājumiem un to iespējamiem risinājumiem ekonomikas, politikas un sociālajā sfērā.Lasīt vairāk

LJP meklē kolēģi - Interešu aizstāvības speciālistu!

Bērnu līdzdalības novērtējuma Nacionālais ziņojums

Bērnu līdzdalības novērtējuma Nacionālais ziņojums

Latvijas Bērnu labklājības tīkls laikā no 2017. gada aprīļa līdz decembrim sadarbībā ar Eiropas Padomi (EP) un Labklājības ministriju (LM) īstenoja projektu “Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešana”. Projekta ietvaros tika analizēti nozaru normatīvi un politikas plānošanas dokumenti, pētījumi un citi būtiski informācijas avoti... Lasīt vairāk

LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

22.decembrī tika apstiprināts Nevalstisko organizāciju (NVO) fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvs, kurā Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) pārstāvēs tās izpilddirektore Inese Šubēvica. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi, NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvam kopā izvirzīja 10 pārstāvjus,... Lasīt vairāk

Aktuāli