Iespēja pieteikties tiešsaistes domnīcai Daugavpils reģionā

Sadaļa

Domnīca ir priekš Tevis, ja Tu esi jaunietis no 13 līdz 30 g.v. vai esi jaunatnes darbinieks, jauniešu līderis, pedagogs, pārstāvi jaunatnes NVO vai kā savādāk strādā ar jauniešiem Daugavpilī.

Šī domnīca tiek rīkota, lai
- Tev ir iespēja paust savu viedokli par sev aktuālām tēmām;
- Tavas vajadzības tiktu sadzirdētas;
- Tev ir iespēja iesaistīties jaunatnes politikas veidošanā vienkāršā, sev saprotamā veidā;
- Kā arī lai veicinātu sadarbību starp krieviski un latviski runājošām nevalstiskajām organizācijām.

Tavs viedoklis palīdzēs veidot jaunatnes politikas plānošanas dokumentu nākamajiem 7 gadiem!

Domnīca notiek projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros, kuru īsteno Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar British Council Latvia. Domnīcas norisi atbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietas Eiropas jaunatnes dialoga ietvaros.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli