Godināti Latvijas labākie jaunatnes jomas projektu īstenotāji

 9. februārī, tiešsaistes pasākumā “Izaugsmes ceļojums” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) godināja aktīvākos jaunatnes jomas projektu īstenotājus, kas ar savu darbu veicinājuši jaunatnes jomas izaugsmi. Laureāti 11 nominācijās tika apbalvoti, noslēdzot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” līdzšinējo un uzsākot jaunu programmu darbības periodu.

Pasākumu atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, bet JSPA direktore Daina Sproģe sniedza atskatu uz programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (2014 – 2020) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018 – 2020) iepriekšējo projektu īstenošanas posmu. 

Pasākumā laikā tika godināti aizvadītā programmu darbības perioda aktīvākie un veiksmīgākie projektu īstenotāji, kuri ar savu darbu popularizējuši neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu, devuši ieguldījumu jauniešu nodarbinātībā un pilsoniskajā līdzdalībā, iestājušies par cilvēktiesībām un sociālo iekļaušanu, kā arī veicinājuši starpinstitucionālo un starpskolu sadarbību.

Laureātu starpā bija arī LJP dalīborganizācijas:

Nominācijā „Solidaritāte” balvu saņēma organizācija “Latvijas Sarkanais Krusts”, kuras jaunieši ir īstenojuši solidaritātes projektus un tajos iesaistījuši vislielāko dalībnieku skaitu. Organizējot dažādas aktivitātes un iniciatīvas citiem jauniešiem, “Latvijas Sarkanais Krusts” ir uzlabojis viņu zināšanas par jauniešu mentālo veselību, kā arī izglītojis viņus pirmās palīdzības sniegšanas jautājumos reģionālās izglītības iestādēs.

Nominācijā “Jauniešu līdzdalība” par labāko tika atzīta biedrība “Latvijas Mazpulki”. Biedrība ir popularizējusi jauniešu aktīvu dalību demokrātiskajā dzīvē, iesaistot vairāk nekā 1675 dalībniekus Jaunatnes dialoga projektos. Tāpat tā ir īstenojusi jauniešu apmaiņas un brīvprātīgā darba projektus, kuru ietvaros ir veicināta aktīva jauniešu līdzdalība.

Savukārt nominācijā “Mācīšanās” godalgots nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”, nominācijā “Brīvprātīgais darbs” tika apbalvota biedrība “Radi Vidi Pats”, balva nominācijā “Cilvēktiesības” tika pasniegta kultūras biedrībai “Alternatīvā realitāte”, nomināciju “Starpkultūru izglītība” ieguva biedrība “Youth for City - City for Youth”“Latvijas Neredzīgo biedrība” tika godināta nominācijā “Iekļaušana”, un nominācijā “Starpskolu sadarbība”, apbalvojumu ieguva Rīgas 2. pamatskola

Jaunatnes jomas projektus īstenojušas un atzinību guvušas arī vairākas novadu pašvaldības.

Ārējās vietnes

Aktuāli