Eiropas Jaunatnes konferencē sagatavo ieteikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

15.oktobrī noslēdzās Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference Romā, kurā vairāk kā 180 jaunatnes politikas veidotāji un jauniešu interešu pārstāvji no visas Eiropas izstrādāja priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām.foto

Konferences dalībnieki definēja jaunatnes politikas būtiskākos jautājumus un konceptuālo ietvaru, kas noteiks konsultāciju pamatu Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Sagatavotie ieteikumi par jauniešu piekļuvi tiesībām tiks ietverti ES Padomes secinājumos 2014. gada decembrī, kad noslēgsies Itālijas prezidentūra. Ieteikumos likts uzsvars uz jauniešu piekļuvi tiesībām, līdzdalību un autonomiju, norādot, ka ES un tās dalībvalstīm vajadzētu iecelt neatkarīgu valsts tiesībsargu par jauniešu tiesībām. Tiesībsarga uzdevums būtu veicināt informētību, norādīt uz problēmām, diskriminējošu praksi un sistemātiski strādāt, lai aizsargātu jauniešus.

Lai dotu iespēju jauniešiem kļūt par aktīviem pilsoņiem, dalībvalstīm būtu jānodrošina pilsoniskā izglītība visos formālās izglītības līmeņos un jāatbalsta neformālās izglītības sniedzējus, lai jaunieši ir informēti un spētu izmantot savas tiesības. Tāpat ES un dalībvalstīm jānodrošina, ka jauniešu prakses un stažēšanās, kā pirmie soļi darba tirgū, ir pienācīgi kompensēti, tā izvairoties no nestabiliem apstākļiem un nodrošinot jauniešu patstāvīgumu. Ieteikumos norādīts, ka jaunatnes politikas veidotājiem sadarbībā ar iesaistītajām pusēm vajadzētu uzlabot redzamību jaunatnes politikas sasniegumiem, nepārtraukti veicot jaunatnes politikas novērtējumu un ietekmes analīzi.

Konferencē piedalījās pārstāvji no Latvijas Jaunatnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas. Latviju konferencē pārstāvēja arī nacionālie fasilitatori, kas kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm ir daļa no konferences organizatoru komandas.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli