Eiropas Jaunatnes foruma blogs: Atšķirti, bet kopā - cerība uz labāku nākotni

"Atšķirti, bet kopā - cerība uz labāku nākotni" ir Eiropas Jaunatnes foruma veidota blogu sērija, kur EJF valdes locekļi dalās ar pārdomām. 

Pasaule sāk sociālo un ekonomisko atgūšanos no globālās Covid-19 pandēmijas un jaunieši gaida, kas sekos tālāk. Publicējam Siljas Markkulas bloga ierakstu.

Choosing the “rights” way forwards

(vārdu spēle: "Izvēlēties pareizo/ tiesību ceļu uz priekšu")

 

"Ir skaidrs, ka Covid-19 krīze ir mainījusi pasauli. Jautājums ir, ar cik paliekošām sekām un par kādu cenu. Ir pienācis laiks skatīties tālāk par tūlītējo ietekmi. Laiks vērtēt, kādu sabiedrības attīstību pēc pandēmijas mēs vēlamies. Ir jāmēģina paredzēt lielākās sekas un saprast, kā no tām pasargāties. Mēs nevaram vienkārši pieņemt, ka lietas atgriezīsies vecajās sliedēs.

Jauniešus mazāk ietekmējis pats vīruss, taču šīs krīzes sekundārie aspekti viņus ietekmē proporcionāli vairāk kā citus. Es šeit nerunāju par vīrusa izplatības otro vilni, bet gan tādām vīrusa radītām sekām kā garīgās veselības krīzi un ekonomisko krīzi, kur jaunieši cieš visvairāk. Katram sestajam jaunietim šajā laikā nācies pamest darbu, nemaz nerunājot par tiem, kas tikai uzsāka darba tirgus apgūšanu vai piedzīvoja problēmas ar mācībām.

Mums ir nepieciešama reakcija, kas balstīta uz tiesību respektēšanu. Jauniešu tiesībām ir jābūt atzītām un ievērotām. Jaunieši un jaunatnes organizācijas bija pirmajās līnijās Covid-19 krīzes sākumā. Ir svarīgi, ka mūs iekļauj arī tālākajā sabiedrības atjaunošanā un par mums neaizmirst, veidojot ilgtermiņa politiku. Cilvēktiesībām jābūt par pamatu šajā procesā, nevis kaut kam, par ko atceramies vēlāk. Jauniešiem nebūtu jāmaksā par šo krīzi ilgtermiņā. Ir laiks likt cilvēktiesības diskusijas centrā."

Par autori:

Silja Markkula ir Eiropas Jaunatnes foruma valdes locekle un atbildīgā par jauniešu tiesībām, pilsonisko iesaisti un Eiropas Jaunatnes dialogu. Silja virzīs Eiropas jauniešu līdzdalību un tiesību aktualizēšanu Pamattiesību konsultatīvās padomes forumā 2021.gadā. Viņa ir atbildīga par Ekspertu grupu, kas strādā ar jauniešu tiesībām un palīdz dalīborganizācijām ar jauniešu iesaisti cilvēktiesību mehānismos. Silja strādā arī darba grupā, kur kopā ar citiem valdes locekļiem uzlabo Eiropas Jaunatnes foruma platformas pārvaldi.

Tekstu no angļu valodas tulkoja Valentīna Burdukovska

Teksta oriģināls pieejams šeit un ar citiem ierakstiem vari iepazīties EJF mājaslapā zem tēmtura #SeparatedButUnited

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli