COVID -19 ietekmējis gados jaunu strādājošo ienākumus

Uzņēmuma "Intrum" jaunākais Eiropas patērētāju pulsa pētījums parāda, ka pēdējo mēnešu laikā palielinājusies aizņemšanās kultūra jauniešu vidū - arvien vairāk jauniešu atzinuši, ka bieži aizņemas, lai samaksātu savus rēķinus.

Savukārt 17% Latvijas respondentu atzīst, ka Covid-19 rezultātā uzņēmušies vēl
lielākas parādsaistības, lai nosegtu ikdienas tēriņus, un šī proporcija ir lielāka tieši jauniešu (gan 18-21 vecuma grupā, gan 22-37 gadu vecuma grupā) vidū - ceturtā daļa atzīst parādsaistību pieaugumu ikdienas tēriņu segšanai. 

Latvijā pat nedaudz vairāk nekā 60% jauniešu atzina, ka saskārušies ar dažādām nodarbinātības sekām – zaudēts darbs, samazināti ienākumi vai dīkstāve. Šajā vecuma grupā ienākumu samazināšanās ir īpaši sāpīga, jo gados jauni strādājošie lielākoties vēl nav paguvuši izveidot iekrājumus “nebaltām dienām. Tieši jaunieši ir arī tie, kas krīzes laikā sākuši arvien vairāk aizņemties, lai nomaksātu tekošos maksājumu, un uzņēmušies jaunas parādsaistības. 

Latvijas Jaunatnes padome uzskata, ka tieši šādas krīzes pierāda, ka jaunieši ir diezgan neaizsargāta grupa darba tirgū, jo bieži vien tiem nav elementāru zināšanu par darba tiesībām. Ir svarīgi, ka ieguldījums jauniešos ir sistemātisks, jāveicina jauniešu organizāciju atbalsts, jo tieši jaunatnes organizācijas ir vieta, kur jaunietis iegūst papildu prasmes un zināšanas, kas paaugstina to konkurētspēju darba tirgū. 

Plašāk Latvijas sabiedriskā medija rakstā, kur komentāru sniegusi arī Latvijas Jaunatnes padome. 

 


Dalies:

Aktuāli