Biedrība 3D Friends atskatās uz domnīcu "Vai viegli būt aktīvam?"

Jauniešu organizācija 3D Friends viesojās Chaula TV, lai atskatītos uz 22. oktobrī neformālā gaisotnē notikušo domnīcu Rīgā “Vai viegli būt aktīvam?” Domnīca tika rīkota ar mērķi veicināt sadarbību starp krieviski un latviski runājošām nevalstiskajām organizācijām (NVO), apzināt aktuālās tēmas latviski un krieviski runājošiem jauniešiem, kā arī Eiropas jaunatnes dialoga ietvaros iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. Intervijā 3D Friends stāsta par savu pieredzi, un savu skatījumu kā ir būt aktīvam jaunietim.

Interviju var skatīt šeit.

 

Intervija notika projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros, kuru īsteno Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement Programme” ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā var atrast www.britishcouncil.lv.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli