Atskats uz Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferenci

No 29. līdz 31.oktobrim, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome organizēja Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferenci, kurā piedalījās jaunieši, jaunatnes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, sdpašvaldību lēmumu pieņēmēji, Saeimas deputāti, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki un citi interesenti.

Konferencē tika izstrādāti rīcību priekšlikumi Eiropas Savienības jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. sdKonferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Strukturētā dialoga IV cikla ieviešanas procesu Latvijā, pētījuma par jauniešu politisko līdzdalību
Latvijā rezultātiem, kā arī aktuālākajiem pasākumiem Latvijā 2015-2016.gadā jaunatnes politikas jomā. Konferencē uzstājās pieaicinātie jaunatnes politikas eksperti no Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Nīderlandes un Eiropas jaunatnes foruma.

Konferences materiāli:

Materiāli drīzumā tiks papildināti pēc gala apkopošanas.sd

sdKonference ir noslēguma pasākums Strukturētā dialoga IV cikla aktivitātēm Latvijā, kura galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Strukturētais dialogs ir process, kas jauniešiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. sd

Konference tika organizēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli