Atskats uz semināru “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze”

Biedrība “Sociālais inovācijas centrs” (SIC) sadsocap_logoarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) 3.jūnijā Jūrmalā organizēja semināru “Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze”, kurā piedalījās jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi un jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas.

Semināra laikā dalībnieki grupās izstrādāja ierosinājumus pētījuma anketas jautājumiem par jauniešu pilsonisko līdzdalību un sociālā kapitāla izpratnes novērtēšanai. Anketas izstrādei par pamatu tika izmantoti Eiropas Savienības un ASV veikto pētījumu jautājumi, kas tika pielāgoti un pilnveidoti balstoties uz dalībnieku ierosinājumiem. Dalībnieki dalījās pieredzē par to, kā viņu pārstāvētajās valstīs tiek iegūti jauniešu viedokļi un apkopota informācija par konkrētām tēmām. LJP valdes locekle Alma Brinkmane semināra dalībniekiem prezentēja labās prakses piemērus par Strukturēto dialogu, kā veiksmīgu veidu jauniešu līdzdalības veicināšanai.

"Darbs norisinājās 4 jauktās grupas un tieši dažādu valstu pārstāvju iesaiste bija viens no svarīgākajiem projektu raksturojošiem elementiem. Pēc anketas gala izstrādes ir plānots, ka ar tās palīdzību tiks apkopotas vismaz 100 respondentu atbildes, izprotot galvenās tendences partnervalstīs jauniešu pilsoniskās iesaistes un sociālā kapitāla jomā'', informē SIC pārstāve Renāte Lukjanska.

Semināra programma: AGENDA_03.06.2015.

Seminārs tiek organizēts projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Sociālais inovāciju centrs” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020) atbalstu. Projekta ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Plašāka informācija par projektu: www.socialinnovation.lv

 ljp sic   ep  pilsoniem


Dalies:
Tagi

Aktuāli