Atskats uz Memoranda padomes paveikto 2020.gadā un gaidāmais 2021. gadā

Sadaļa

Atskatoties uz Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk - Memoranda padome) paveikto 2020.gadā, kopumā notika 11 sēdes. Memoranda padomē pārstāvēta ir arī LJP un tas deleģētā pārstāve ir Agnija Jansone no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, kopš aprīļa sēdes notiek attālināti, nodrošinot audio tiešraidi un arī ieraksta publisku pieejamību. Sēdēs tika izskatīti 16 unikālie saturiskie jautājumi, neskaitot  ar padomes darba organizēšanu saistītos. Ziņotāji bijuši Valsts kanceleja (11 reizes), Kultūras ministrija (2), Finanšu ministrija (7), Tieslietu ministrija (1), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (2), Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO sektors (5). Jautājumus izskatīšanai iniciējuši: Valsts kanceleja (4 reizes), Kultūras ministrija (2), Tieslietu ministrija (1), Finanšu ministrija (1), Sabiedrības integrācijas fonds (1), NVO (13). Memoranda padomes sēdēs vairākkārt diskutēts par padomes darba organizēšanu un finansēšanu, kas nolēdzās ar valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu 2020.gada jūlijā, kurš vērtēšanas procesā tomēr atbalstu neguva.

2020. gada aprīlī padomes sastāvā darbu uzsāka vēlēšanās ievēlētie nevalstisko organizāciju puses pārstāvji (pilnvaru termiņš no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. oktobrim).  Šogad atkal gaidāmas Memoranda padomes nevalstisko organizāciju puses pārstāvju vēlēšanas.

 Papildus 2020.gadā Memoranda padome deleģēja:

·  pārstāvi darbam attīstības sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas (Ārlietu ministrija),

·  pārstāvjus darbam Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās,

·  pārstāvi Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā vadības grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam finanšu ministra Jāņa Reira vadībā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 radīto ekonomisko seku operatīvai novēršanai (Finanšu ministrija),

·  pārstāvi Ministru prezidenta K. Kariņa uzdevumā izveidotajā attīstības grupā tautsaimniecības stimulēšanai ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā (Ekonomikas ministrija),

·  pārstāvi Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā saliedētas sabiedrības politikas plānošanas dokumentu projektu nākamajam plānošanas periodam izstrādei (Kultūras ministrija),

· pārstāvi valsts budžeta programmas "NVO fonds" projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā (Sabiedrības integrācijas fonds).

Kā arī Memoranda padomes NVO puses pārstāvji nodrošināja trīs Latvijas pārstāvju atlasi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā "Daudzveidība Eiropā".

 

Par aktuālo 2021. gadā:

Uzsākot 2021.gadu Memoranda padome 27.janvāra sēdē diskutēja par darba plāna 2021.-2023.gadam ietvaru, mērķiem un uzdevumiem, konceptuāli vienojoties apstiprināt plāna uzdevumus, kuri jau ir saskaņoti starp iesaistītajiem un līdz nākamajai sēdei vēl precizēt atsevišķus uzdevumus 1.sadaļā.

Kopumā Memoranda padomes izvirzītie prioritārie mērķi 2021.–2023. gadam ir:

•  Attīstīt NVO un pilsoniskās sabiedrības darbības vidi un nodrošināt finanšu ilgtspēju un neatkarību

•  Visos lēmumu pieņemšanas posmos un līmeņos ieviest efektīvus, ilgtspējīgus un jēgpilnus sabiedrības līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesus, nodrošinot pilsonisko dialogu par visām sabiedrībai svarīgām tēmām

•   Stiprināt NVO lomu transformācijas procesos un paradumu izmaiņu nostiprināšanā savstarpējās sociālās uzticēšanās mērķu sasniegšanā.

27. janvāra sēdes ieraksts pieejams šeit

Sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē šeit

 

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli