Atskats uz LJP tikšanos Kārsavas, Smiltenes, Ropažu, Sējas, Alsungas un Aglonas novadu pašvaldībās

Valsts svētku mēnesī, novembrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) Karsavapiedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LJP biedrorganizācijas "Jaunatnes līderu koalīcija" organizētajās tikšanās „Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”, kas notika dažādās Latvijas pašvaldībās – Kārsavā, Smiltenē, Ropažos, Sējā, Alsungā un Aglonā. Tikšanās tika organizētas ar mērķi veikt skaidrojošu darbu pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, vietējiem speciālistiem un smiltenejauniešiem par darbu ar jaunatni un tā plānošanas nozīmi, kā arī sniegt labās prakses piemērus darba ar jaunatni īstenošanā.

LJP pārstāvji tikās ar pašvaldību vadītājiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem un jauniešiem, pastāstot cik būtiska loma ir jauniešu NVO, par NVO izveidošanas un attīstības pamatprincipiem, iesaisti pašvaldības darbā ar jauniešiem un dažādam iespējām, ko piedāvā LJP. Seja

Tikšanos iniciatori, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes pārstāvji klātesošajiem sniedza informāciju par darba ar jaunatni plānošanu, likumisko ietvaru un iespējām iesaistīties. Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja informēja par gaidāmajiem svētkiem, plānotajām aktivitātēm un to, kā ikviens var iesaistīties svētku svinēšanā. AglonaTāpat visos izbraukumos klātesošie saņēma informāciju par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvājumiem un programmām, kurās jaunieši un jauniešu NVO var rakstīt projektu pieteikumus savām idejām un iniciatīvām.

Neatņemama tikšanos sastāvdaļa bija dalībnieku Aglonadarbs grupās, kurās jaunieši, jaunatnes darbā iesaistītie, pašvaldību un NVO pārstāvji diskutēja par esošo situāciju darbā ar jaunatni konkrētajā novadā un sagatavoja ierosinājumus darba pilnveidei. Tikšanos dalībnieki atzinīgi novērtēja IZM iniciatīvu organizēt šādas tikšanās, kas veicina DSC_0407iesaistīto pušu savstarpējo komunikāciju un jaunatnes darba attīstību pašvaldībās.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam ietvaros tikšanās organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar LJP biedrorganizāciju “Jaunatnes līderu koalīcija”. Tikšanās piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, LJP un citu nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji. Ropazi

Tikšanos materiālu apkopojums:

Fotoreportāžas sagatavoja LJP Mediju programmas direktore Linda Kalniņa un LJP brīvprātīgie jaunieši - Edgars Kozuliņš, Zane Zeldere, Ineta Drobiļenko. Tikšanos materiāli tiks papildināti ar praktisko sesiju (darba grupu) rezultātiem līdzko tie būs apkopoti.

izm2  logo jspa logo_ljp


Dalies:

Aktuāli