Apkopoti jauniešu ierosinājumi par nākotnes nodarbinātību

Sadaļa
ekp Rīga

Trešā diskusija, ko Latvijas Jaunatnes padome rīkoja Eiropas Nākotnes konferences ietvaros bija par klimata krīzi un nākotnes nodarbinātību. Klimata krīze ir šī gadsimta lielākais izaicinājums, un ir skaidrs, ka šobrīdējo jauniešu dzīve nebūs tādas kā iepriekšējām paaudzēm, jo līdz šim ierastā lietu kārtība mainās. Tādēļ 11. septembrī pulcējāmies ar jauniešiem Eiropas Savienības mājā, lai kopīgi iepazītu vides situāciju dažādās Eiropas valstīs, kā arī domājām ierosinājumus, kas būtu jāmaina un jāuzlabo, lai parūpētos par labāku nākotni mums visiem.

Lūk arī ierosinājumi, kas izskanēja diskusijas laikā:

 • Runājot par darba drošību ir jāņem piemērs no citām Eiropas Savienības valstīm, kurās darba drošība ir augstā līmenī. Nav jāizgudro jauna sistēma, ir drīzāk jāņem par paraugu tās sistēmas, kas citās valstīs jau efektīvi strādā. Ir jānodrošina drošs darbs visiem nodarbinātajiem;
 • Būtu jāveicina uzņēmēju starpā izpratne, ka darba drošības pasākumu ievērošana rezultējas nevis ar zaudējumiem, bet gan ar peļņu. Drošā darba vidē ir mazāka iespēja ka notiek nelaimes gadījumi un traumas, līdz ar to ražošana netiek apturēta un darba spēks netiek zaudēts. Valstij un Eiropai būtu jāuzteic tie, kas ievēro darba drošību;
 • Ir nepieciešams komunicēt ar darba veicējiem, lai saprastu kādus darba drošības pasākumus ir nepieciešams ieviest konkrētajā jomā vai uzņēmumā. Ir nepieciešams piedāvāt darba ņēmējiem tādus risinājumus, kas tiešām atbilst viņu vajadzībām;
 • Lai pieaugtu darbinieku produktivitāte un darba drošība ņemt piemēru no Japānas un ieviest 4 darba dienu nedēļu, vai savukārt, ņemt par piemēru Norvēģiju un ieviest 6h darba dienas ( nevis 8h),  jo ja darbinieks ir noguris, neatpūties un nepiepildīts savā darbā, tad ir lielāka iespējamība pieļaut kļūdas un nespēt koncentrēties. Cilvēkiem ir nepieciešams laiks atpūtai, ģimenei, hobijiem, savām vajadzībām un labsajūtai;
 • Veicināt starpnozaru sadarbību, kurā pētniecības centri un eksperti, kas redz kā uzlabot un padarīt zaļāku dažādu produktu ražošanu, izplatīšanu un otreizējo pārstrādi būtu ieinteresēti konsultēt uzņēmējus un ražotājus. Tāpat no produktu un pakalpojumu sniedzēju puses būtu jābūt motivācijai un iemesliem sadarboties un padarīt savu pakalpojumu vai produktu zaļāku un ilgtspējīgāku. Šeit būtu nepieciešamas ES regulas un noteikumi, lai motivētu šādu starpnozaru sadarbību;
 • Ieviest valsts pārvaldē Ilgtspējas nodaļas, kas konsultētu valsts iestādes un arī nevalstisko sektoru kā kļūt zaļākiem un jēgpilnāk izmantot resursus;
 • Līdzīgi kā notiek expo izstāde Skola 2021, tāpat taisīt zaļo expo, kurā valsts sektors un privātais sektors, kā arī visi interesenti var pulcēties un uzzināt par dažādiem ilgtspējas risinājumiem un inovācijām, ko var izmantot savā darbā;
 • Ieviest obligāto klimata mācību skolās. Tāpat kā padomju laikā obligāta bija militārā mācībā, vai šobrīd Latvijas skolās ir civilā mācība obligāta, tad būtu nepieciešams izglītot skolēnus un studentus par klimatu, lai viņi var pieņemt informētākus lēmumus nākotnē;
 • Uzņēmumos vajadzētu ne tikai darba drošības speciālistu, bet arī vides drošības speciālistu, kas stratēģiski pieietu tam kā padarīt uzņēmuma darbības ilgtspējīgākas un zaļākas, kā arī informētu darbiniekus par to kā šķirot atkritumus, kā pareizi izlietot resursus un kopumā izglītotu darbiniekus par dažādiem veidiem kā pieņemt zaļākas izvēles darbā. Tāpat kā darbinieki parakstās par darba drošību, tāpat būtu jāparakstās arī par vides drošības noteikumu ievērošanu darbā. Vienīgā atšķirība ir ka darba drošības noteiktumu pārkāpšanai ir tūlītējas sekas, taču vides drošības noteikumu pārkāpšanai ir ilgtermiņa sekas;
 • Ir jāpiešķir atvieglojumi un citi bonusi cilvēkiem, kas dzīvo zaļāk un ar savām ikdienas darbībām un izvēlēm atbalsta ilgtspējīgus un pret vidi atbildīgus uzņēmējus;
 • Ir nepieciešams klimata un vides izglītību pasniegt izmantojot dažādu valodu, dažādus komunikācijas kanālus, izmantojot citādas pieejas, lai šī informācija ceļo ārpus jau ierastajiem cilvēku burbuļiem, un aizsniedz cilvēkus ar citiem interešu lokiem.
Ārējās vietnes

Aktuāli