Apkopoti Baltijas jauniešu ierosinājumi par izglītību un vienlīdzību

Sadaļa
123

2021.gada 22.oktobrī norisinājās tiešsaistes diskusija Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauniešiem par tēmu, kā veidot kvalitatīvu dzīvi jauniešiem Latvijā un Eiropā? Šī diskusija bija noslēdzošais pasākums, ko Latvijas Jaunatnes padome organizēja Eiropas Nākotnes konferences ietvaros. Eiropas Nākotnes konference ir unikāla iespēja eiropiešiem diskutēt par Eiropas nākotni un sniegt ierosinājumus tās uzlabošanai.

Šajā diskusijā izkristalizējās divas visaktuālākās jomas par ko diskusijas dalībnieki vēlējās veidot ierosinājumu: izglītība, un arī vienlīdzība un iekļaušana. 

Lūk arī jauniešu ierosinājumi:

Izglītība
1. Turpināt koncentrēties uz vēl vairāk bezmaksas izglītības iespēju radīšanu visiem ES pilsoņiem
visās ES valstīs;
2. Turpināt labi iesākto darbu Boloņas procesa īstenošanā, kur vienoti izglītības standarti visā ES
ir norma;
3. Izveidot vienotu izglītības sistēmas ietvaru, kā apvienot gan formālās, gan neformālās
izglītības metodes un to izmantošanu formālajā izglītībā;
4. Lielāka uzmanības pievēršana kompetenču izglītības metodei un modelim;
5. Vairāk fokusēties uz mācīšanās modeli, kur kritisko domāšanu var vēl vairāk attīstīt
jauniešiem;
6. Iknedēļu vai ik mēnesi skolas mācību programmā iekļaut tā saucamo “Eiropas stundu”;
7. Iekļaujošāku vidi izglītībā (dažādas izcelsmes skolotāji) un nepārtraukta skolu un augstskolu
pedagogu savu zināšanu un kompetenču papildināšana;
8. Rīkot seminārus pedagogiem, lai uzlabotu viņu sociālās prasmes un vairotu izpratni par
starpkultūru izglītību un tās nozīmi;
9. Skolās būtu jābūt vairāk kvalificētu psihologu;
10. Starpnozaru tēmu iekļaušana skolas priekšmetos, piemēram, literatūrā, sociālajās zinībās utt.

 

Vienlīdzība
1. Izbeigt stereotipus par profesijām, kas balstītas uz dzimumu
2. Veicināt pozitīvo diskrimināciju, atbalstot tās grupas, kas šobrīd netiek tik ļoti iekļautas sabiedŗibā
3. Izveidot mērķtiecīgāku jaunatnes politiku Eiropas līmenī, lai iesaistītu arī lauku jauniešus, un iespēju viņiem
piedalīties vietējā NVO un to aktivitātēs.
4. Lauzt stereotipu, ka jaunieši laukos nevēlas uzlabot savu apkārtējo sabiedrību attīstot infrastruktūru un sniedzot vairāk iespējas piedalīties NVO un aktivitātēs tieši lauku jauniešiem no attālākiem reģioniem
5. Izbeigt “baltā vīrieša pārākuma” stereotipu un jēdzienu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību.

 

Diskusiju rīkoja Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Igaunijas  un Lietuvas Jaunatnes padomi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ​atbalstu.​​​​​​

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli