Aizvadīts trešais Austrumu partnerības Jaunatnes forums

No 22. līdz 23. jūnijam Varšavā, Polijā norisinājās 3. Austrumu partnerības Jaunatnes forums, kas vienkopus pulcēja 300 dalībniekus – nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus un dažādu Eiropas Savienības institūciju un starptautisku organizāciju pārstāvjus no 33 valstīm.
Forums tiek organizēts jau trešo reizi (pirmais forums – 2013.gadā Lietuvā, otrais – 2015.gadā Latvijā), lai veicinātu dialogu un sadarbību jaunatnes un izglītības jomās starp Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm, daloties zināšanās un pieredzē, kā arī nodrošinot iespēju tīkloties un veidot sadarbību nākotnes projektiem. Būtiski Foruma uzdevumi ir identificēt un apspriest kopīgos izaicinājumus, rosināt konkrētus pasākumus, kas palīdzētu risināt šos izaicinājumus; sagatavot ieteikumus 5. Austrumu partnerības samita deklarācijai, kas tiks parakstīta šī gada novembrī (Briselē) un informēt par ES jaunatnes politikas attīstību pēc 2018. gada saistībā ar iesaistīto valstu nacionālo jaunatnes politiku.
Trešais Austrumu partnerības jaunatnes forums tēma bija jauniešu līdzdalība un aktīvs pilsoniskums un jauniešu iesaiste lēmumu pieņemšanā.
Šī foruma Rekomendācijas (pielikumā) tiks prezentēti 5.Austrumu partnerības samitā, kas norisināsies Briselē šī gada novembrī.
Ikviens, kam ir interese par sadarbības attīstību ar Austrumu partnerības reģionu, vairāk var skatīt informāciju Austrumu partnerības Jaunatnes foruma mājas lapā http://www.eap-youth-forum.pl, aicināti sekot līdzi aktualitātēm Facebook grupā “Eastern Partnership Youth Forum” un/vai pievienoties uz tikšanos “Jaunatnes organizāciju sadarbība 2018-2020 Austrumu partnerības reģiona valstīs”, kas notiks 18.augustā LJP Vasaras akadēmijas ietvaros Cēsīs. Tikšanās laikā runāsim gan par Austrumupartnerību kā politikas iniciatīvu, kas Eiropā un Latvijā darbojas kopš 2009.gada, uzzināsim vairāk par iespējām saņemt atbalstu sadarbības attīstībai un uzzināsim dažādus sadarbības pieredzes stāstus. 19402074_1579160235448304_3159837773390407674_o.jpg

Pieteikties LJP Vasaras akadēmijai iespējams šeit http://ljp.lv/piesakies-ljp-vasaras-akademijai
Pasākums tika finansēts Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā
Erasmus+ ietvaros ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu.

Vairāk informācija: subevica.inese@gmail.com.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli