Aizritējusi Eiropas Jaunatnes dialoga konference Zagrebā, Horvātijā

Eiropas Jaunatnes konference "Iespējas lauku jauniešiem - kā nodrošināt lauku kopienu ilgtspējību visā Eiropā" norisinājās Zagrebā, Horvātijā no 2020. gada 9.-11. martam. Šī bija noslēdzošā konference ES Padomes prezidentūras „trio" Rumānija - Somija - Horvātijas laikā.

Konferencē piedalījās Eiropas Jaunatnes dialoga (iepriekš Strukturētais dialogs) nacionālās darba grupas pārstāvji. No LJP puses tika izvirzīta "Latvijas Mazpulki" pārstāve Laura Seņkāne.

Konferences mērķis bija noskaidrot, kā pilnveidot  lauku kopienu ilgtspējīgu darbību visā Eiropā. Tās laikā tika aktualizēti jautājumi par jauniešu iespējām un trūkumiem lauku reģionos, apskatītas un diskutētas tēmas par kvalitatīvu nodarbinātību visiem, akcentēts kvalitatīvs jaunatnes darbs un brīvais laiks, izceltas jauniešu iespējas un darba nozīme. Kā būtiskākie trūkumi lauku reģionos tika minēti: nepietiekama infrastruktūras attīstība, informācijas nepietiekamība, jauniešu centru neesamība, vietējo pašvaldību pasīvs atbalsts un sadarbība.

Laura atzīst: "Man šķita pozitīvi, ka jaunieši vēlas, lai netiek dalīti lauku reģionu vai pilsētu iedzīvotājos, jo viņu vajadzības, vēlmes un intereses nemazinās. Ļoti svarīgi būt motivētam gan jaunietim uz jebkuru notiekošo procesu, un, viennozīmīgi, arī jaunatnes darbiniekiem, kuri darbojas šajā jomā. Nepieciešams attīstīt un veidot jauniešu centrus, klubus lauku reģionos."

Savos iespaidos par konferenci turpmāk tekstā stāsta Laura - Trīs konferences dienas paskrēja kā viens mirklis, jo sarunās par jauniešu iespējām lauku reģionos, bija iespēja izteikt savu viedokli un redzējumu darba grupās. Bija iespēja diskutēt par to, ko varam mainīt, pielabot vai ieviest savās jauniešu organizācijās, klubiņos, interešu grupās. Daloties sarunās, mācījāmies no citu valstu pieredzes, viņu darbības piemēriem, un domājām, ko tieši varam izmantot arī savā darbībā. Šī konferencē, kur pulcējās vairāk kā 90 jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, ļāva strādāt kopā, piedalīties konferences programmā, iepazīties vienam ar otru, kā arī deva lielu pieredzi praktizēt savas svešvalodu zināšanas. Lai arī laiks un darbs bija ļoti organizēts un piesātināts, tomēr esmu pateicīga par tādu iespēju pārstāvēt Latvijas jauniešus un pavadītais laiks pilnībā piepildīja manas cerības.

Vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu iespējams uzzināt šeit.

.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli