Aicina skolas pieteikt 7.-12. klases programmai #EiropasJaunaisPilsonis!

Sadaļa

Līdz 1.februārim aicina skolas pieteikt 7. - 12. klases izglītības programmai #EiropasJaunaisPilsonis.

Nodarbības notiks attālinātā režīmā, kurās lektori ar skolēniem diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Eiropas Jauniem pilsoņiem.

Iniciatīvas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni, apgūstot teoriju, diskutējot un darbojoties praktiski. Klasei darbošanās notiks vairākos posmos: 

  • Informatīvā lekcija, kurā lektors skolēnus iepazīstina ar līdzdalības formām un ES pilsoņu tiesībām;
  • Interaktīvā daļa, izmantojot attālinātajam režīmam pielāgotu interaktīvu metodi, nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas un veicinās diskutēt un kritiski izvērtēt sniegto informāciju; 
  • Diskusijas, kas ļauj diskusiju veidā izglītot jauniešus par to, kā būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt par iespējām iesaistīties pilsoniskās aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas ir neskaidri saistībā ar ES un valsts attīstību un sabiedriski politisko dzīvi; 
  • Pilsoniskā aktivitāte - mājas uzdevumā jaunieši, pastāvīgi vai ar skolotāja/lektora palīdzību, veic pilsonisko aktivitāti (aktivitātes veikšanai tiks piešķirts neliels finansējums, lai varētu nodrošināt nepieciešamos materiālus)
  • Mācību gada noslēgumā tiek izvērtētas visas veiktās skolēnu pilsoniskās aktivitātes pēc konkursa nolikuma kritērijiem un apbalvo labāko iniciatīvu. Uzvarētājs saņems balvā saturiski izglītojošu dienu klasei par pilsonisko līdzdalību.

Lai uzzinātu vairāk par programmu, aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu šeit. Savukārt pieteikumu anketu atradīsiet šeit.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli