1992

1992.gada 26.septembrī “Rakstnieku savienības” telpās Rīgā 14 jaunatnes organizācijas svinīgi parakstīja Latvijas Jaunatnes padomes Satversmi un padomes dibināšanas protokolu, tādējādi liekot pamatus “Latvijas Jaunatnes padomei”. Kā raksta 1992.gada 29.septembra laikraksts “Latvijas Jaunatne”, tad Latvijas Jaunatnes padomes dibinātājorganizācijas bija: “Jaunatnes kristīgā savienība”, “NeLLJA”, “Latvijas gaidu un skautu centrālā organizācija”, “Jauno demokrātu apvienība”, “Kustība par dzīvi, kas brīva no alkohola un narkotikām”, “Rīgas ekoloģiskais klubs”, “Progresa savienība”, “Jaunatnes darba centrs “Ziemeļi”, “Jauno zemnieku klubs”, “Jaunatnes sociāldemokrātiskā savienība”, “Kristietības kustības par mieru LR asociatīvais centrs”, “Klubs “Kontakts”, “Zemgales skautu organizācija”, “Bērnu vides skola”, padomes asociatīvā biedre bija “Liberāli demokrātiskā partija” un atbalstītāja “Sarkanais krusts”. Par padomes pirmo prezidentu tika iecelts no “progresīvajiem” nākušais Romāns Mežeckis, par viceprezidentu Henriks Danusēvičs, kas pēc ievēlēšanas atteicās no kluba “Kontakts” vadīšanas, par ārlietām atbildīgā bija Gunta Kelle no “Kristīgās savienības” un par finanšu lietām atbildīgais bija Andris Romanovskis no sociālistiem.

 

Vairāk rakstus atradīsi pielikumā esošajā failā!

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli