Ikšķiles novads aicina uz ikgadējo diskusiju "Kafija ar politiķiem"

18. maijā plkst. 18:00 Veselības vecināšanas centrā (Daugavas prospekts 34, Ikšķile) notiks ikgadējā neformāla diskusija “Kafija ar politiķiem”.

Šāda veida vietējā līmeņa jauniešu un politiķu tikšanās pasākums Ikšķilē tiek organizēts jau sesto reizi. “Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju, speciālistu) savstarpējo dialogu. Pārdomātā un patīkamā vidē pie kafijas tases visām iesaistītajām pusēm ir iespēju satikties, lai pārrunātu jauniešiem aktuālos jautājumus, savstarpēji apmainītos ar idejām par jauniešu attīstības iespējām novadā un iepazītos ar lēmumu pieņēmēju darbu.

Ievada daļā Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna iepazīstinās ar paveikto jaunatnes jomā 2016. gadā. Savukārt otrajā daļā, atšķirībā no iepriekšējām diskusijām, netiks izvirzīti konkrēti sarunu temati, bet veikta analīze par jaunatnes jomu Ikšķiles novadā. Iegūtie dati tiks izmantoti, lai aktualizētu jaunatnes plānošanas dokumentu.

Diskusijas vadīs Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve un projektu programmas vadītāja Inese Šubēvica, kura jau vairāk kā astoņpadsmit gadus aktīvi strādā jaunatnes politikas un jauniešu līdzdalības jomā, veidojot un īstenojot dažādus neformālās izglītības projektus un apmācības nacionālā un starptautiskā līmenī. Ineses moto:”Kad mēs maināmies, mainās arī Pasaule mums apkārt. Tā nevar mainīties pirms tam.”

Reģistrācija un kafijas pauze no plkst. 17:30

Pielikumā iespējams iepazīties ar Ikšķiles novada jaunatnes politikas dokumentiem. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli