Iespēja jauniešu līdzdalībai politiskajos procesos Vidzemē

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar Strukturēto dialogu (SD) jeb instrumentu, kas veicina jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, 16.decembrī Cēsīs un 17.decembrī Alūksnē notika informatīvie semināri. Tajos tika runāts par jauniešu līdzdalību politiskajos procesos (dalību politiskās diskusijās, partijās, sēdēs, viedokļa paušanu klātienē, sociālajos medijos u.c.) Latvijā, kā arī uzzināts par turpmākajiem vietējiem, reģionālajiem un nacionālajiem SD pasākumiem. sd

Jaunatnes politika ir darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā, savukārt politiskā līdzdalība ir viens no Latvijas jaunatnes politikas īstenošanas principiem. Tāpēc ir svarīgi apzināties jauniešu iespējas un nepieciešamību iesaistīties politiskajos procesos Latvijā. Diemžēl Latvijā tikai 2% jaunieši politiskajās aktivitātēs iesaistās regulāri, konstatēts Izglītības un zinātnes ministrijas pētījumā 2013. gadā.

Lai vairotu politisko līdzdalību, jaunieši un lēmumu pieņēmēji tiek aicināti iesaistīties SD pasākumos Vidzemē un visā Latvijā. Jau janvārī Vidzemē tiks organizētas vairākas vietējā līmeņa diskusijas jeb “Kafija ar politiķiem” Burtniekos un Valmierā -16.janvārī, Gulbenē un Kalsnavā - janvāra beigās, bet februārī – reģionālā līmeņa diskusija jeb konference Valmierā. No 26. līdz 27.februārim, Rīgā notiks Latvijas nacionālā SD konference. Rezultātā jauniešu viedokļi tiks apkopoti, lai tos iestrādātu Eiropas līmeņa politikas plānošanas dokumentos. Ikvienam interesentam ir iespēja iesaistīties kā dalībniekam, organizatoram un informācijas izplatītājam, par pasākumiem visos Latvijas reģionos. Vidzemē SD pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Valmieras novada fondu. Līdzīgi pasākumi par strukturēto dialogu notiek arī citviet Latvijā un visā Eiropas Savienībā.

“Vienkārši izsakoties, SD ir saruna starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem ar rezultātu, kurā iesaistās abas puses,” atzīst Ieva Garjāne, SD informatīvo semināru vadītāja Vidzemē.

Diskusijas un semināri tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv.

Papildus informācija par SD pasākumiem Vidzemē: Gundega Siliņa, Valmieras novada fonda Jauniešu lietu koordinatore. Tālrunis: 27820430; e-pasts: gundega.silina@vnf.lv; www.vnf.lv

LJP_logo logologo  next zemg valm  dlatgale

European_Youth_Forum.svgIZMekjspa erasmusEU_cofunded

 logo


Dalies:

Aktuāli