Forumā Tukuma novada jaunieši un politiķi diskutēs par jaunatnes jomas prioritātēm

Šā gada 18.janvārī, plkst.11.30, Tukuma Ledus hallē biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizē Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā”.

Foruma mērķis ir sekmēt Tukuma novada jauniešu un politikas veidotāju dialogu un izstrādāt rekomendācijas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī un Strukturētā dialoga VI. cikla jautājumiem. Forumā piedalīsies 50 Tukuma novada jaunieši, deputāti un pašvaldības pārstāvji, darbā ar jauniešiem iesaistītie, lai neformālā atmosfērā diskutētu par to, kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus, kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem, kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību, ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām, pilnībā iekļauties sabiedrībā un kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu to personisko, kultūras un politisko attīstību?

Foruma programma:
11.00-11.30 Dalībnieku reģistrācija.
11.30-11.45 Foruma atklāšana. N.Rečs, Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs. I.Upesleja, Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste. L.Kalniņa, biedrības “Creative Minds for Culture” vadītāja.
11.45-12.10 Strukturētā dialoga VI. cikls un jauniešu politiskā līdzdalība. I.Šubēvica, jaunatnes politikas eksperte
12.10-14.10 Jauniešu un politiķu diskusijas. Darbs grupās.
14.10-14.45 Kafijas pauze
14.45-15.15 Foruma rekomendāciju sagatavošana. Darbs grupās.
15.15-15.45 Darba grupu rezultātu prezentācijas.
15.45-16.30 Foruma noslēgums. Neformālas sarunas.

Forums tiek organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam no valsts budžeta finansētā projekta “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” ietvaros.

Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm pieejama biedrības “Creative minds for culture” mājas lapā - www.mindsforculture.com, vai sazinoties ar Ievu Upesleju, Tukuma novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālisti: ieva.upesleja@tukums.lv

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli