ESN-Rīga

Kopš 2003.gada biedrība "ESN-Rīga" pārstāv starptautisko apmaiņas studentu intereses aizstāvošo organizāciju "Erasmus Student Network" Rīgā un primāri sadarbojas ar Latvijas Universitāti. Biedrības mērķi ir veicināt Latvijas apmaiņas studentu integrāciju starptautiskā vidē, ārvalstu studentu sociālo un kulturālo integrāciju Latvijā un radīt apstākļus labākai citu kultūru izpratnei dažādu nacionalitāšu studentu starpā, izmantojot neformālās izglītības metodes.

"ESN-Rīga", established in 2003, is an official representative of Erasmus Student Network in Riga that primarily cooperates with the University of Latvia, but has been working with the international departments of other Latvian universities since 2007. Its primary goals are to represent the interests of international students studying in Latvia and to help them become part of the local community. "ESN-Rīga" adheres to the ESN principle of  "students helping students" by finding buddies for exchange students and organising events that give international students a chance to get to know each other better.

E-pasts
info-riga@esn.lv
Grupa
Biedri

Aktuāli