ES valstu jaunatnes jomas ministru politisko debašu rezultāti

18.maijā Briselē notika 28 Eiropas Savienības (ES) valstu jaunatnes jomas sdatbildīgo ministru augsta līmeņa politiskās debates, kurās apsprieda jauniešu un politikas veidotāju ES Jaunatnes konferencē sagatavotās rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Ministru debates vadīja Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Par pamatu debatēm ministri izmantoja rekomendācijas, kurās ir iekļauti vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumi, kas apkopoti no četru mēnešu ilgušām Strukturētā dialoga konsultācijām ES dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Strukturētā dialoga aktivitātes visos Latvijas reģionos organizēja Latvijas Jaunatnes padome (LJP) kopā ar reģionālajiem sadarbības partneriem. No 2014.gada decembra līdz 2015.gada februārim tika organizēti 10 informatīvie semināri, 15 vietējā līmeņa diskusijas, 5 reģionālās konferences un nacionālā konference. Balstoties uz Strukturētā dialoga Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo konsultāciju secinājumiem, tika izstrādātas Latvijas rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī.

Jauniešu politiskās līdzdalības apspriešanas dokuments: Policy_Debate_Discussion_Paper

Politisko debašu ziņojums: High level Policy debate - Summary 2.0

Politisko debašu video ieraksts.

Informācija sagatavota projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

logo JSPA_bez_laukuma izm2  erasmus EU_cofunded


Dalies:

Aktuāli