ES Jaunatnes konferencē vienojas par rekomendācijām jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai

No 21. līdz 24.septembrim Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konference, kurā vairāk kā 200 jaunieši un politikas veidotāji no visas Eiropas apstiprināja rekomendācijas un to īstenošanas priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Rekomendāciju īstenošanas priekšlikumi līdz novembra beigām tiks apkopoti publikācijā, kurā tiks iekļautas arī labās prakses piemēri no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm un organizācijām.
Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pētījuma „Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā”  dati apliecina to, ka Latvijā jaunieši izteikti neuzticas politiķiem, politiskajām partijām, Saeimai un Ministru Prezidentam, tāpēc
„Latvijai īpaši aktuālas ir rekomendācijas par lēmumu pieņēmēju komunikācijas veicināšanu ar jauniešiem, akcentējot veidus un kanālus, kas tiek izmantoti komunikācijā,” uzsver Vilis Brūveris, Latvijas Jaunatnes padomes Starptautiskās programmas direktors.
Konferencē, kā viens no labās prakses piemēriem jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai, tika minēta Latvijā plaši izmantotā metode "Kafija ar politiķiem".
Novembrī rekomendācijas tiks iesniegtas izskatīšanai Eiropas dalībvalstu Jaunatnes jomas ministriem un pēc tam nodotas īstenošanai dalībvalstīm. Rekomendācijās ir iekļauti vairāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu ieteikumi, kas apkopoti no 18 mēnešus ilgušām Strukturētā dialoga konsultācijām ES dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā.
Strukturētais dialogs jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.
Eiropas Jaunatnes konferenci rīkoja Luksemburgas prezidentūra ES Padomē. Eiropas Jaunatnes konference ir viens no nozīmīgākajiem jaunatnes jomas pasākumiem, kas tiek organizēta prezidentūras ES Padomē ietvaros.
Rekomendācijas: EUYC_Recommendation LUX_ FNL

Informatīvs video šeit.
Idejas kā sasniegt nesasniegtos jauniešus šeit.
Papildu informācija: Inese Šubēvica ljp[at]ljp.lv, 229209607.
    

Aktuāli