ES Jaunatnes konferencē Sofijā izveidoti Jaunatnes mērķi

No 16.-19. aprīlim Sofijā, Bulgārijā notika Eiropas Savienības (ES) Jaunatnes konference, kas ir 2. ES konference Strukturētā dialoga VI ciklā. Konferencē tika izveidoti jaunatnes mērķi, kuri atspoguļo jauniešu viedokli no visas Eiropas un tiks izmantoti kā tiešie ieteikumi Eiropas Komisijai, veidojot nākamo Eiropas jaunatnes stratēģiju:

1. Eiropas Savienības saikne ar jaunatni - Sekmēt jaunatnes piederību Eiropas projektam un veidot tiltu starp ES un jauniešiem, lai atgūtu uzticību un palielinātu līdzdalību.

2. Dzimumu vienlīdzība - Nodrošināt dzimumu vienlīdzību un dzimumu līdztiesības pieeju visās jauniešu dzīves jomās.

3. Iekļaujošas sabiedrības - Veicināt un nodrošināt visu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā.

4. Informācija un konstruktīvs dialogs - Nodrošināt jauniešiem labāku piekļuvi uzticamai informācijai, atbalstīt viņu spēju kritiski novērtēt informāciju un iesaistīties konstruktīvā dialogā.

5. Garīgā veselība un labklājība - Sasniegt labāku garīgo labklājību un izbeigt garīgās veselības problēmu stigmatizāciju, tādējādi veicinot visu jauniešu sociālo integrāciju.

6. Lauku jauniešu attīstības veicināšana - Izveidojiet apstākļus, kas jauniešiem ļautu izmantot savu potenciālu lauku apvidos.

7. Kvalitatīva nodarbinātība visiem -  Nodrošināt pieejamu darba tirgu ar iespējām, kas visiem jauniešiem nodrošina kvalitatīvas darba vietas.

8. Kvalitatīva mācīšanās - Integrēt un uzlabot dažādas mācīšanās formas, lai sniegtu jauniešiem nepieciešamās zināšanas mainīgā 21.gadsimta problēmu risināšanā. 

9. Telpa un līdzdalība visiem - Stiprināt jauniešu demokrātisko līdzdalību un autonomiju, kā arī nodrošināt īpašu jauniešu telpu visās sabiedrības jomās.

10. Ilgtspējīga Zaļā Eiropa - Panākt sabiedrību, kurā visi jaunie cilvēki ir ekoloģiski aktīvi, izglītoti un spējīgi mainīt savu ikdienas dzīvi.

11. Jaunatnes organizācijas un Eiropas programmas - Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi visiem jauniešiem jaunatnes organizācijām un Eiropas jaunatnes programmām, veidojot sabiedrību, kuras pamatā ir Eiropas vērtības un identitāte.

Ar plašāku izveidoto mērķu skaidrojumu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā dokumentā. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli