ES aicina jauniešus iesūtīt idejas par Eiropas Jaunatnes gadu

Sadaļa
EYY2022

Eiropas Savienība ik gadu izraugās vienu svarīgu jautājumu, kuram velta Eiropas gadu. Eiropas Komisija nākusi klajā ar iniciatīvu 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu, tāpēc Eiropas Savienība aicina jauniešus dalīties ar savām idejām. Ko tu sagaidi no ES? Kādas izmaiņas šim gadam vajadzētu viest tavā dzīvē?

Šī ir tava iespēja iesaistīties, lai kopīgi veidotu Jaunatnes gadu un Eiropas nākotni. Iesūti savus priekšlikumus, izmantojot uzaicinājumu iesniegt idejas.

Ierosinājumus vari sūtīt arī uz e-pasta adresi EYY2022@ec.europa.eu.

Nepalaid garām izdevību, līdz 2021. gada 17. novembrim iesniedz savus priekšlikumus!

Komisija ir pieņēmusi oficiālu priekšlikumu 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu. Jaunu cilvēku redzējums, iesaiste un līdzdalība ir svarīga, lai Eiropa varētu veidot labāku, zaļāku, digitālāku un iekļaujošāku nākotni. Šis priekšlikums apliecina Eiropas apņemšanos nodrošināt jauniešiem plašākas un labākas nākotnes iespējas. 

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros Komisija sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām pašvaldībām, ieinteresētajām personām un pašiem jauniešiem plāno veikt šādas darbības: 

  • izrādīt cieņu un sniegt atbalstu paaudzei, kas pandēmijas laikā ir upurējusi visvairāk, un palīdzēt tai atgūt cerību, spēku un paļāvību uz nākotni, parādot jaunas perspektīvas un iespējas, ko sniedz zaļā un digitālā pārkārtošanās;
  • mudināt visus jauniešus, jo īpaši tos, kuriem ir mazāk iespēju vai kuri nāk no nelabvēlīgas vides, lauku vai attāliem apvidiem vai pieder pie neaizsargātām grupām, kļūt pilsoniski aktīviem un iesaistīties pozitīvu pārmaiņu īstenošanā;
  • paplašināt iespējas, ko jauniem cilvēkiem sniedz ES rīcībpolitikas, lai atbalstītu viņu personisko, sociālo un profesionālo izaugsmi. Eiropas Jaunatnes gads būs cieši saistīts ar instrumenta NextGenerationEU sekmīgu īstenošanu un palīdzēs nodrošināt kvalitatīvas darbvietas, izglītības un apmācības iespējas; un
  • iedvesmoties no jauniešu darbībām, redzējuma un viedokļiem par to, kā stiprināt un stimulēt kopējo ES projektu, pamatojoties uz Konferencē par Eiropas nākotni gūtajām atziņām.

Detalizēta informācija par Eiropas Jaunatnes gadu un plānotajām aktivitātēm pieejama šeit.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli