EJF pozīcija par Jauniešu garantijas programmas progresu

Eiropas Jaunatnes forums (EJF) 9.septembrī ir publicējis jaunu dokumentu par Jauniešu garantijas programmas īstenošanas progresu 2 gadu periodā. Balstoties uz konsultācijām ar EJF dalīborganizācijām, dokumentā ir iekļauti priekšlikumi vairākām Jauniešu garantijas aktivitātēm:eyf

  • Pasākumiem, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību un jauniešu sociālo iekļaušanu;
  • Grūtībām, kas saistītas ar jauniešu sasniegšanu tiešā veidā;
  • Pasākumiem, kas novērš visneaizsargātākās jauniešu mērķa grupas sociālo atstumtību, tiem, kas ir attālināti no darba tirgus un citām institūcijām, kā, piemēram, izglītības vai apmācību sniedzējiem;
  • Zemas kvalitātes piedāvājumi, kas ietverti Jauniešu garantijas shēmās un līdz ar to, Jauniešu garantijas nespēja dot ieguldījumu ilgtermiņā un nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus jauniešiem;
  • Milzīga Jauniešu garantijas pasākumu dažādība, kam nepieciešama stingra uzraudzība un novērtēšanas mehānisms Eiropas un nacionālā līmenī.
  • Visu ieinteresēto pušu, kas iesaistītas jaunatnes politikā un jauniešu nodarbinātībā, iesaiste un sadarbība.

Aicinām ikvienu ieinteresēto personu iepazīties ar sagatavotajiem priekšlikumiem - Position-paper_youth-guarantee-implementation

Eiropas Jaunatnes forums ir Eiropas jauniešu pārstāvības struktūra, kuras mērķis ir aizstāvēt jauniešu intereses un mudināt viņus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. EJF ir jumta organizācija, kas apvieno valsts jauniešu apvienības no visas Eiropas. Latvijas Jaunatnes padome ir EJF dalīborganizācija.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli