Eiropas padome pieņem jaunatnes darba rekomendācijas

Sadaļa

Apzinoties jaunatnes darba svarīgo nozīmi sabiedrības attīstībā, 49 Eiropas Padomes dalībvalstis ir pieņēmušas rekomendācijas jaunatnes darbam!

Rekomendācijas tapušas vairāk kā 18 mēnešu garā konsultāciju procesā kurā ir iesaistīta Eiropas Padomes jaunatnes konsultatīvā padome un procesam līdzi sekoja un aktīvi piedalījās arī Eiropas Jaunatnes forums.

Dokumentā dalībvalstu valdībām tiek rekomendēts:

  • Stiprināt kvalitatīva jaunatnes darba pieejamību, īpašu uzsvaru liekot uz ilgtermiņa stratēģijām, likumdošanu un starpinstitucionālu sadarbību jaunatnes darbā.
  • Izveidot ilgtspējīgu un kvalitatīvu izglītības sistēmu profesionāliem un brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem.
  • Veidot jaunatnes darba izvērtēšanas sistēmas, lai novērtētu jaunatnes darba ietekmi un metožu pareizu pielietojumu.

 

 


Dalies:

Aktuāli