Eiropas latviešu jauniešu biedrība – Eiropas jaunieši

Eiropas latviešu jauniešu biedrība, jeb saīsinājumā "EJ" - tie ir aktīvi jaunieši, kuri vēlas stiprināt, uzturēt unpopularizēt savu latvisko identitāti, tīkloties, veicināt pilsonisko līdzdalībuun stiprināt saikni starp Latviju un diasporu jauniešu vidū. EJ darbojas biedri no Latvijas, Dānijas, Itālijas,Lielbritānijas, Norvēģijas, Polijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes, Francijas un Zviedrijas. Mēs tīklojamies savā starpā un rīkojam tīklošanās pasākumus arī citiem - seminārus, sporta pasākumus, online tikšanās un citus.

Group
Asociētie biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli