Eiropas jaunatnes sadarbība Vācijas prezidentūras laikā

Sestdien, 4.jūlijā Vācijas Jaunatnes padome (Deutscher Bundesjugendring, DBJR) aicināja pārējo Eiropas valstu Jaunatnes padomju pārstāvjus uz tiešsaistes tikšanos, kur tika runāts par tālāko attīstību jaunatnes jomā Eiropas līmenī. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Jaunatnes padome (LJP). No 1.jūlija sākās Vācijas prezidentūra ES Padomē un līdz ar to tika prezentētas jaunās prioritātes arī jaunatnes jomā.

Uz pasākumu sestdien tik uzaicināts arī Vācijas Ārlietu ministrijas valsts ministrs Eiropas Savienības (ES) lietās Mihaels Rots. Viņš īsi pastāstīja par Vācijas vispārējo fokusu - koronavīrusa krīzes seku pārvarēšana ilgtermiņā; spēcīgāka un inovatīvāka Eiropa; taisnīga Eiropa; ilgtspējīga Eiropa; Eiropa, kurā valda drošība un kopīgas vērtības; spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnā pasaulē. Kā prioritāti attiecībā uz jauniešiem Vācija izvirza 9. Jaunatnes mērķi - Telpa un līdzdalība visiem (ar Eiropas Jaunatnes mērķiem var iepazīties šeit). Arī nākāmo prezidējošo valstu, proti, Portugāles un Slovēnijas Jaunatnes padomju pārstāvji solās turpināt līdzdalības fokusu.

Mihaels Rots un Vācijas Jaunatnes padomes pārstāvji runāja par to, ka ir svarīgi turpināt un uzlabot Eiropas Komisijas veidoto Jauniešu garantijas programmu. Mihaels Rots uzsvēra, ka Covid-19 krīzes iespaidā nedrīkst pieļaut tādu situāciju, kāda izvērsās pēc 2007-2008.gada ekonomiskās krīzes, kad, piemēram, Spānijā nākamajos gados krasi paaugstinājās bezdarbs jauniešu vidū, 2013.gadā sasniedzot 55%. Diskusijas laikā vairāki Jaunatnes padomju pārstāvji akcentēja, ka Jauniešu garantijas ietvaros nepieciešams vairāk pasargāt tos jauniešus, kam ir īstermiņa darba līgumi, jāpārstāj nodarbināt jauniešus neapmaksātās praksēs un tā vietā jānodrošina kvalitatīvas “entry-level” jeb iesācēja līmeņa darbavietas. Tika runāts arī par to, kā turpināt mobilitātes projektus un vairāk iesaistīt ne tikai studējošos jauniešus, bet arī strādājošos. Eiropā jāveicina vairāk starpvalstu sadarbību ārpus akadēmiskās vides un apmaiņas projektos jāiesaista sīkos, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU).

Pasākumā piedalījās arī Eiropas Jaunatnes foruma viceprezidents Ville Majamaa un pastāstīja par EJF veidoto Eiropas jaunatnes atgūšanās plānu - par to iepriekš rakstījām šeit. Pēc tam vebināra dalībnieki pastāstīja, kā jauniešiem šajā laikā sokas katrā Eiropas valstī. Vācijas Jaunatnes padomes pārstāvji arī turpmāk  aicinās uz sarunām par to, kā jauniešus iesaistīt Eiropas atveseļošanās plānā, ņemot vērā ne tikai ES dalībvalstis, bet arī Eiropu kopumā. Šajā pasākumā bez ES dalībvalstu pārstāvjiem piedalījās arī jaunatnes padomju pārstāvji no Baltkrievijas, Ukrainas, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas un Turcijas. LJP ir prieks par Vācijas iniciatīvu un aicinājumu uz aktīvām diskusijām un sekosim līdzi kā sadarbība attīsīsies tālāk.


Dalies:

Aktuāli