Eiropas Jaunatnes konference par jauniešu politisko līdzdalību un tiesībām

No 13. līdz 16. oktobrim Romā notiek Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā Eiropas Jaunatnes konference, kas veltīta jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai un piekļuvei tiesībām. Šīs tēmas ir Prezidentūras Trio (Itālija-Latvija-Luksemburga) izvēlētās prioritātes Strukturētā dialoga (neformālas konsultācijas starp Eiropas Komisiju un jauniešiem Eiropā) 4.ciklam, lai veicinātu viņu patstāvību un līdzdalību sociālajā dzīvē. sd

Konferencē piedalās pārstāvji no Latvijas Jaunatnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas. Latviju konferencē pārstāv arī nacionālie fasilitatori, kas kopā ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm ir daļa no konferences organizatoru komandas.

Konferences mērķis ir analizēt esošo situāciju jauniešu piekļuvei tiesībām, kas veicinātu jauniešu autonomiju, un dot iespēju jauniešu un ministriju pārstāvjiem kopīgi veidot jaunatnes politikas ietvaru nākotnes diskusijām, lai stiprinātu jauniešu politisko līdzdalību. Konferencē ir paredzētas valstu delegāciju darba sesijas, Strukturētā dialoga 4.cikla prezentācijas, darbnīcas un diskusijas par iespēju nodrošināšanu jauniešiem, lai tie varētu izmantot savas tiesības un pilnvērtīgi piedalīties politiskajā dzīvē. Būtiski, ka konferencē tiks definēti galvenie jaunatnes politikas problēmjautājumi, kuri veidos konsultāciju pamatu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā ar akcentu uz jauniešu politisko līdzdalību.

Latvijas prezidentūra ES Padomē norisināsies 2015.gada pirmajā pusē, kad Latvija pārņems prezidentūru no Itālijas un pēc tam nodos to Luksemburgai. Latvijas prezidentūras ietvaros 2015.gada martā tiks rīkota ES Jaunatnes konference Rīgā, kurā tiksies jaunieši un ministriju pārstāvji no visām ES dalībvalstīm, lai sagatavotu jaunatnes politikas priekšlikumus ES Padomei.

Domājot par konferenci Rīgā, Romā notika neformālā Latvijas delegācijas un nacionālo fasilitatoru tikšanās, kurā apsprieda aktuālos jautājumus par Rīgā gaidāmās konferences kontekstu, praktiskiem organizatoriskiem jautājumiem un, lai vienotos par tuvākajā laikā veicamajiem pasākumiem, kas nodrošinātu atbilstošu un savlaicīgu gatavību konferencei.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli