„Dzīves kvalitātes studija „FunA”

Biedrība „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” dibināta ar mērķi:

1. Radīt intelektuāli stimulējošu vidi un nodrošināt iespēju iegūt dzīvei svarīgas prasmes, zināšanas un kompetences pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem;

2. Sabiedrības aktivizēšana izglītības, sociālajā, veselības, kultūras, mākslas un apkārtējās vides jomās.

3. Daudzveidīgu izglītojošu, kultūras, sabiedrības labklājības veicināšanas un labdarības pasākumu organizēšana.

Kopš 2014.gada vasaras biedrība „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” darbojas ar dažādu pasākumu, apmācību, fokusēto diskusiju, izglītojošo dzīves spēļu un nometņu organizēšanu, tai skaitā iesaistot jauniešus- brīvprātīgos un apmaksātos darbos.

2016.gada 10.oktobrī izveidota biedrības Jauniešu nodaļa, kuras galvenais mērķis  sniegt iespēju jauniešiem pilnveidot dzīvei noderīgas prasmes dažādās viņus interesējošās tēmās. FunA jauniešu nodaļas ietvaros jauniešiem ir iespēja sadarboties ar mentoriem un koučiem.

 

Group
Asociētie biedri

Aktuāli