Darbu atsācis Latvijas Nedzirdīgo savienības Jauniešu centrs

Biedrības "Latvijas Nedzirdīgo Savienības" Jauniešu centrs savu darbību atsāka 2015.gadā un ikvienu interesentu gaida ciemos Rīgā, Elvīras ielā 19 (www.lns.lv).
Biedrības "Latvijas nedzirdīgo savienības" projekts "LNS Jauniešu centra kapacitātes pilnveide" 2015.gada decembrī tika atbalstīts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkursā un, piedaloties biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" jaunatnes politikas un darba ar jaunatni ekspertiem, 2016.gada janvārī - aprīlī LNS jauniešiem tiks organizētas neformālās izglītības apmācības LNS Jauniešu padomes dalībniekiem „Darbs ar jauniešiem. No vīzijas līdz rīcības plānam”, tematiskās domnīcas "„LNS JC darbības stratēģiskā plāna izveide” un noslēgumā taps video stāsts par jauniešu iecerēm, sapņiem un apņemšanos.

LNS Jauniešu padomes un LJP sadarbība ir izveidota ar mērķi veidot LNS Jauniešu padomes dalībnieku izpratni par jauniešu darba kustību Latvijā, procesā iesaistītām organizācijām un jauniešu organizāciju darbības/darba  regulējumu, identificēt LNS JC lomu kopējā jauniešu darba profilā, izprast savas darbības specifiskās norises, veidot izpratni par jauniešu organizāciju komunikācijas ar sabiedrību iespējamiem veidiem, komunikāciju ar  konkrēto mērķa  grupu, attīstīt prasmi novērtēt savas darbības iespējas komunikācijas jomā, veidot izpratni par plānošanas mērķi un veidiem, risku veidiem un to noteikšanu, veidot izpratni par jauniešu projektu finansēšanas iespējām, brīvprātīgo darbu, projektu sasaisti ar organizācijas darbības plānu un veidot prasmi novērtēt organizācijas darbības rezultātu, noslēgumā izstrādājot Jauniešu centra darbības stratēģiju.
Ir saņemts atbalsts no LNS valdes un aizstāvot Jauniešu centra izstrādāto darba stratēģiju, jauniešiem ir visas iespējas īstenot iecerētos pasākumus.
Ir patiess prieks, ka Jauniešu centru darbība attīstās un satikšanās vietu jauniešiem kļūst arvien vairāk. Lai izdodas!

Aktuāli