Darbos un pozitīvā gaisotnē noslēgusies LJP Vasaras akadēmija

Vasaras_akademijaNo 20. līdz 24.augustam LJP Vasaras akadēmijā tikās jauniešu organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvji no visas Latvijas, lai uzzinātu par aktuālāko Jaunatnes politikā Latvijā un Eiropā un tiktos ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem.

Akadēmijā ar pieredzi jaunatnes politikas jautājumos dalījās uzaicinātie viesi no Eiropas Jaunatnes foruma, Eiropas jaunatnes informācijas un atbalsta aģentūras un Austrijas Jaunatnes informācijas centra. Par iespējamo LJP lomu Strukturētā dialoga īstenošanā un Prezidentūras TRIO pasākumos plašāk stāstīja Lietuvas Jaunatnes padomes pārstāvji. Pasākumā tika organizētas dažādas diskusijas un tematiskās darbnīcas par efektīvu laika plānošanu, interešu aizstāvību, komunikācijas plānošanu, kā arī notika Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē apvienotās darba grupas tikšanās un LJP dalīborganizāciju pārstāvju sapulce.

LJP Vasaras akadēmijas ietvaros notikušajā biedru kopsapulcē tika uzņemtas jaunas un aktīvai līdzdalībai motivētas biedrorganizācijas, kas strādā ar jauniešiem:

- biedrība „Jaunieši cilvēkam un dabai” (Mārupe, Jūrmala);

- nodibinājums „Baltijas reģionālais fonds” (Rīga);

- biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” (Latvija);

- biedrība „Levestes spicie” (Jaunpils).

Lai mums visiem kopā veiksmīga turpmākā darbošanās!

Vasaras akadēmijā safilmētos video materiālus LJP jauniešu mediju grupa izmantos tematisko video sižetu veidošanai, kas pēc montāžas būs pieejami jaunajā LJP mājas lapā. Paldies Baltijas Reģionālajam fondam par video tehnikas nodrošināšanu pasākuma laikā!

Projektu atbalsta:
visi_logo


Dalies:

Aktuāli