Dagne

Jauniešu biedrība "DAGNE" ir sabiedriskā labuma organizācīja, kura savā ikdienas darbībā cenšas radīt labvēlīgus dzīves un brīvā laika pavadīšanas iespējas Dagdas un Krāslavas novada jauniešiem. Biedrības mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērniem un jauniešiem personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Viena mērķa vadīti, jaunieši brīvprātīgi atbalsta biedrības darbību, ar to sekmējot savu vienaudžu mentālās veselības veicināšanu, dažādu prasmju attīstīšanu, kā arī Dagdas un Krāslavas novada iedzīvotāju iesaistīšanu jauniešiem aktuālās aktivitātēs, kas izpaužas gan sociālās un labdarības akcijās, tā arī sporta un dabas sakārtošanas, labiekārtošanas un aizsardzības pasākumos. 

Jauniešu biedrība "DAGNE" ir organizācija, kas uzskata, ka (KOPĀ mēs varam vairāk), jo roku rokā - esam KOPĀ! 

Group
Asociētie biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli