Brīvprātīgā darba nometņu vadītāju mācībās

Piedalies tiešsaistes starptautisko brīvprātīgā darba nometņu vadītāju mācībās. 10 nodarbību cikls otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00-19.30 (23.03.-22.04.). 

23.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - "Jaunatne smaidam" un "Alliance". Kas ir brīvprātīgais darbs. Nometņu kustība un tās vēsture.
25.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne tuvplānā - programmas īstenošana, sadzīves organizēšana, ēdiens.
30.03.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne tuvplānā - brīvais laiks, drošības jautājumi, atgriezeniskā saite un izvērtēšana.
01.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Nometnes vadītājs kā grupas līderis. Līderība un komunikācija.
06.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un dzimumu līdztiesība.
08.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un kultūru apzināšanās.
13.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne un vietējā sabiedrība. Starpkultūru izglītības jautājumi.
15.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Brīvprātīgā darba nometne kā grupa. Grupas dinamika.
20.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Vides ilgtspēja brīvprātīgā darba nometnē.
22.04.2021. plkst. 18.00-19.30 - Iekļaušana brīvprātīgā darba nometnēs.

Pieteikšanās šeit līdz 18. martam.

Ārējās vietnes

Aktuāli