Bērnu un jauniešu organizācija "Jaunie Vanagi"

Biedrība "Bērnu un jauniešu organizācija "Jaunie Vanagi"" darbojas kopš 1992. gada. Biedrības mērķi ir attīstīt jauniešu zināšanas, iemaņas, attieksmes un vērtības, lai veicinātu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un ietekmēt tos, veicināt jauniešu radošo ideju realizāciju.

BJO "Jaunie Vanagi" biedriem sniedz iespējas 

- īstenot savas ieceres;
- piedalīties demokrātisku lēmumu pieņemšanā savā organizācijā;
- iegūt organizatorisku un darba pieredzi, kas noderīgas personības attīstībai;
- saņemt kompetentu padomu un atbalstu, ja vajadzīga palīdzība;
- piedalīties starptautiskos apmaiņu projektos;
- piedalīties Eiropas brīvprātīgā darba projektos.

Biedrības darbība balstās ANO Bērnu tiesību konvencijā un tā ir The International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI) biedrs. IFM-SEI galvenās vērtības ir demokrātija, tolerance, līdztiesība, sadarbība un draudzība kā galvenie pamatprincipi harmoniskas sabiedrības veidošanai.

E-pasts
jaunievanagi@gmail.com
Group
Biedri

Aktuāli