Bērnu un jauniešu labklājība Latvijā - diskusija Prezidenta pilī

Sadaļa

29.maijā LJP izpilddirektore Inese Šubēvica Rīgas pilī piedalījās diskusijā “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade”, kuras mērķis bija rosināt domāt par valsts politiku bērnu un ģimeņu jomā un veicamajiem darbiem, lai rūpes par valstij būtiskā cilvēkkapitāla ataudzi un attīstību neatstātu tikai uz ģimeņu pleciem.  

Diskusiju atklāja Valsts prezidents Raimonds Vējonis "Jaunieši un bērni, kuri šobrīd ir skolu solos, jau pēc pāris gadiem veidos savas ģimenes, uzņēmumus, iesaistīsies valsts pārvaldē un noteiks mūsu valsts nākotni. Pārmaiņas rada spēcīgas personības ar labu izglītību un pārliecību par saviem spēkiem. Ja vēlamies labas pārmaiņas savā valstī, mums jārod atbilde uz jautājumu – kā Latvijā vairot gudrus un spēcīgus cilvēkus? Nepilngadīgi bērni un jaunieši veido aptuveni piekto daļu no Latvijas sabiedrības. Diemžēl ik gadu mēs zaudējam ievērojamu skaitu bērnu ne tikai emigrācijas rezultātā, bet arī bērnu attīstībai nelabvēlīgu sociāli ekonomisko faktoru dēļ. Tāpēc diskusija, kā mūsu valstij nezaudēt, bet – gluži otrādi – apzināti rūpēties par valsts cilvēkkapitālu, ir izšķiroši svarīga, domājot par valsts nākotni. Šie nav abstrakti, bet ļoti konkrēti jautājumi.” 20170529_113543.jpg

Par aktuālo diskusijas atklāšanā runāja Labklājības ministrs Jānis Reirs  
http://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/veidos-bernu-lietu-sadarbibas-padomi.a238036/

Latvijas Bērnu labklājības tīkla veiktais pētījums par bērnu labsajūtas rādītājiem un bērnu dzīvi visvairāk ietekmējošiem apstākļiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atklāj virkni satraucošu datu un rosina aizdomāties par dažādām kopsakarībām
http://www.bernulabklajiba.lv/petijums-par-bernu-labsajutu-baltijas-valstis/
Pētījumu diskusijas ietvaros prezentēja LJP sadarbības partnera - Latvijas Bērnu labklājības tīkls - vadītāja Daiga Eiduka.

Pārskatu par aktualitātēm bērnu un ģimenes politikas jomā un valsts uzdevumiem veicināt ģimeņu rašanos, noturīgumu, bērnu un ģimeņu labklājību un nodrošināt visaptverošu atbalstu bērniem un ģimenēm sniedzs Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Dr.demogr. Līga Āboliņa. 

Ar Igaunijas pieredzi, uzlabojot bērnu labklājību, īstenoto valsts politiku bērnu un ģimeņu jomā, aktualitātēm un izaicinājumiem mūsu kaimiņvalstī iepazīstināja Igaunijas valdības konsultante, eksperte sociālās politikas un bērnu labklājības jomā Anniki Lai. Savukārt par investīciju bērnu attīstībā nozīmi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas starta iespējas visiem bērniem, runāja sociālās politikas eksperte Ilze Plavgo (UNICEF).

Piedalīties diskusijā tika aicināti plašs ekspertu loks. Par izaicinājumiem un nepieciešamām pārmaiņām bērnu un ģimeņu jomā runāja tiesībsargs Juris Jansons, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore Feliciana Rajevska, Rīgas Stradiņa universitātes profesore Gunta Ancāne, SEB Bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs, izglītības jomas eksperte Aija Tūna un SOS Bērnu ciematu Ģimeņu resursu un kompetences centra vadītāja Ilze Žagare. Diskusijā piedalījās arī Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone.

Diskusiju “Šodienas bērni – Latvijas nākamā simtgade” organizēja Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu.

Šī diskusija bija nozīmīga arī Labklājības ministrijas un Latvijas Bērnu labklājības tīkla īstenotā projekta par bērnu labklājības izvērtēšanas rīka ieviešanu Latviju, kurā piedalās arī LJP pārstvji - fokusgrupu organizaotri, jaunatnes politikas eksperti. Jau gada nogalē iegūtos aktuālos datus varēsim pārrunāt plašāk un lemt par turpmāk veicamiem soļiem.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:
Tagi

Aktuāli