Bērnu un Jauniešu centrs Dari Vari

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” reģistrēta 2013.gada 5.decembrī.

Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valde:

Edgars Muktupāvels (valdes priekšsēdētājs), Jānis Kučinskis (valdes loceklis).

Biedrības mērķi:

1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.

2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.

3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.

4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.

5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.

6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

Biedrība lūdz jauniešus piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos; piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.

E-pasts
info@darivari.lv
Grupa
Biedri

Aktuāli