Bērnu un jauniešu centrs "Dari Vari"

Biedrība "Bērnu un jauniešu centrs "Dari Vari"" reģistrēta 2013.gadā un aicina jauniešus piedalīties rīkotajos pasākumos, kā arī piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.

Biedrības mērķi:

1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā

2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana

3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana

4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana

5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā

6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē

7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana

E-pasts
info@darivari.lv
Group
Biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli