“Bēgļu” jautājumi – aktuālā informācija

DrosaMaja-logo12016.gada janvārī Iekšlietu ministrijā notika nevalstisko organizāciju (NVO) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tikšanās par dažādām tēmām atbalsta sniegšanā patvēruma meklētājiem. Tikšanās laikā tika identificēti galvenie komunikācijas kanāli starp tām NVO, kas jau strādā ar patvēruma meklētājiem, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību, risinot ārpuskārtas situācijas un neradot lieku slogu cits citam.

Annas Lindes fonda Latvijas tīkla tikšanās laikā un Latvijas Jaunatnes padomes Ziemas sesijas laikā 2015.gada decembrī NVO pārstāvju uzdotie jautājumi tika apkopoti un atbildes un skaidrojumi ir pieejami mājas lapā www.beglis.lv sadaļā biežāk uzdotie jautājumi. Aicinām neatbildētos, bet jauniešu organizācijās aktuālos jautājumus par šo tematiku uzdot sadaļas apakšā esošajā formā.

Ir daudzas NVO, kuras ir gatavas iesaistīties “bēgļu” jautājumu risināšanā un piedāvājumu veidošanā un nodrošināšanā savu ikdienas aktivitāšu ietvaros. Būtiski ir šo informāciju apkopot vienviet, lai darītu to publiski pieejamu ikviena interesentam un NVO tiks izsūtīts aicinājums aizpildīt nelielu aptauju par aktivitātēm, kurās var iesaistīties arī patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss. Aptauja šeit.

Iniciatīvu attīsta LJP dalīborganizācija ­ Biedrība “Patvērums “Drošā māja” www.patverums­dm.lv, apkopoto un aktuālāko informāciju uzturot interneta tīmekļa vietnē www.beglis.lv sadaļā "Pieejamais atbalsts". NVO piedāvājums tiek veidots kā pašu NVO apstiprinātas informācijas vide, ko konsultācijās var izmantot sociālie darbinieki, juristi un citi speciālisti, atbildot uz jautājumiem par brīvā laika, neformālās izglītības, integrācijas pasākumu u.c. Lietām.

Aicinām aktīvi izmantot interneta vietni www.beglis.lv un sagatavot piedāvājumus mērķa grupai.

logo_rinda_gara


Dalies:
Tagi

Aktuāli