„Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field“

Projekta galvenā tēma ir Jauniešu migrācija (gan iekšējā, gan ārējā) un projektā liels uzsvars tiek likts uz organizāciju, valsts institūciju un jaunatnes jomas pētnieku ciešu sadarbību.

Projekta laikā tiks sagatavota vienota metodoloģija dažādu jomu politiku efektivitātes izvērtēšanai (pasākumi, indikatori, sasniedzamie rezultāti, mērķa grupas vajadzību analīze, u.tml. ) un veikta politikas analīze, kā arī tiks definēti indikatori, kurus jaunatnes migrācijas jomā ir būtiski izvērtēt regulāri un dažādos līmeņos.
2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā visās dalībvalstīs tiks organizētas apmācības iesaistītajām pusēm par jauniešu migrācijas analīzi un to piemērošanu politikas plānošanā vietējā un nacionālajā līmenī.
Projekta autori ir iecerējuši veidot reālus sadarbības līgumus starp valsts un pašvaldību iestādēm, NVO un jaunatnes jomas pētniekiem ar mērķi veicināt uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu pašvaldībās un valsts līmenī.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Polijas un tiek īstenots no 2016.gada IV ceturkšņa līdz 2018.gada III ceturksnim (ieskaitot). Projektu finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma Erasmus+ un to administrē Lietuvas nacionālā aģentūra (projekta līguma Nr. 2016-2-LT02-KA205-004814). Projekta kopējais finansējums: 116 063,00 EUR.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli