Austrumu Partnerības konferencē "Jauniešu nodarbinātība un nodarbinātības iespējas" piedalās LJP pārstāvis

Šī gada 28. novembrī Ukrainā, Kijevā notika Eiropas Komisijas rīkotā konference, kurā Austrumu partnerības, Spānijas, Vācijas, Itālijas, Polijas, Somijas, Krievijas un Latvijas pārstāvji diskutēja par tēmu, kā iesaistīt un atbalstīt jauniešus, lai te būtu sagatavoti darba tirgum pēc skolas beigām. Latvijas Jaunatnes padomi pārstāvēja Ričards Saulītis no LJP dalīborganizācijas "Klubs "Māja"".

Konferences laikā tika apspriesti jaunatnes nodarbinātības izaicinājumi:

 1. Kvalitatīvu darba vietu trūkums;
 2. Neregulāra nodarbinātība un nedrošība;
 3. Zemas algas;
 4. Nepietiekams atbalsts;
 5. Prasmju trūkums;
 6. Pieredzes trūkums;
 7. Ievainojamība;
 8. Neformalitāte;
 9. Nereālas cerības.

Tāpat tik runāts par pielāgošanos globālajām tendencēm:

 1. Darba apstākļu maiņa, pašnodarbinātie (freelance), īss laika sadarbība;
 2. Automatizācija un digitalizācija;
 3. Platformas ekonomika, darbs pēc pieprasījuma;
 4. Jauni sektori, tradicionālie sektori;
 5. Klimata izmaiņas;
 6. Konkurētspēja, turpmākā integrācija globālajās vērtību ķēdēs;

Konferencē pieskārās arī Jauniešu garantijas programmas izaicinājumiem:

 1. Stratēģiskas pieejas trūkums attiecība uz Jauniešu garantiju;
 2. Informēšana;
 3. Sasniegt 4 mēnešu mērķa auditoriju – visnelabvēlīgākajā situācijā esošo;
 4. Kvalitāte un atbilstība piedāvājumiem;
 5. Pasākumu ilgtspēja – ārpus Jauniešu garantijas projekta.

Noslēgumā R. Saulītis atzīst: "Dalība konferencē bija pozitīva. Man bija iespēja iepazīties ar Ukrainas Jauniešu Padomes prezidentu, kurš ir atvērts sadarbībai. Ukrainā Jauniešu padome aktīvi darbojas, organizē pasākumus, brauc pie biedru organizācijām, kas ir aktīvas un pārliecinās par organizāciju eksistenci un aktivitāti ar savām vizītēm. Mums arī radās ideja par kopēju projektu!"

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli