Attīstās sadarbība starp Nacionālām jaunatnes padomēm Eiropā

zinas_bildeLJP delegācija  5 cilvēku sastāvā – jaunatnes darbinieki no Rīgas, Ventspils un Jūrmalas - tikko atgriezušies no Slovākijas, kur no 13. līdz 18.martam Bratislavā, starptautiska nacionālo jaunatnes padomju sadarbības projekta ietvaros, ko finansēja  Eiropas Savienības neformālās izglītības programma Erasmus+, notika  apmācības jaunatnes darbiniekiem ar pieredzi.
Projektā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, Slovēnijas, Ungārijas, Serbijas un Armēnijas. Šis pasākums, tā plašākā nozīmē, bija vēl viens solis pretī ciešākai sadarbībai starp Nacionālām jaunatnes padomēm Eiropā, piedaloties kurā, katrs no dalībniekiem sev ieguva kādas personiskas atziņas, jaunas zināšanas, attīstīja jaunas sadarbības un prasmes.
Apmācības tika organizētas darbnīcu formātā, kur nodarbības par dažādām tēmām, vadīja partneru pārstāvji – Stratēģiskā plānošana, organizācijas vadība, brīvprātīgo menedžments, publicitāti, finanšu piesaistes alternatīvām  formām, u.c. tēmām  un ikvienam dalībniekam bija iespēja iniciēt tikšanos par kādu sev aktuālu tēmu. Latvijas dalībnieki  izmantoja iespēju un tikās ar citu valstu pārstāvjiem, lai dalītos pieredzē par Strukturētā dialoga īstenošanu nacionālajā līmenī, iepazītu dažādās prakses tuvplānā.kopbilde
LJP izpilddirektore Inese Šubēvica vadīja nodarbību par jauniešu ar ierobežotām iespējām plašāku iesaisti organizāciju / institūciju darbā un pasākumos, dalījās ar LJP un Latvijas NVO pieredzi darbā ar dažādām jauniešu grupām,  pastāstīja par tendencēm darbā ar jauniešiem Eiropā, veidojot sadarbības iniciatīvas projektiem nākotnē.
“Uzzināju par mērķa grupu segmentēšanu pēc cilvēku vērtībām, plānojot pasākumu publicitāti. Šis bija pavisam kas jauns priekš manis. Kopumā šādu dažādu valstu zināšanu dalīšanās formātu apmācībās vērtēju ļoti pozitīvi. Kā jaunatnes darbiniekam bija vērtīgs gan iegūtais saturs kopsakarībās no visām nodarbībām, gan iegūtās jaunās darba metodes, kā arī tīklošanās iespējas starp pārstāvētajām organizācijām, lai kopīgi īstenotu projektus. Nodarbībās iegūtās zināšanas deva stimulu veikt dažādus uzlabojumus savas organizācijas darbībā.”, Kristians Jacevičš, biedrība “Ventspils jauniešu dome”, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists
received_1025931500778065“Darba ar jaunatni nevalstiskās organizācijās atbalsta sistēmas, sabiedriskās attiecības un jauniešu ar ierobežotām iespējām plašāku iesaisti bija nodarbības, kuras mani ieinteresēja visvairāk. Arī citas tēmas bija ļoti interesantas, bet man pašai – mazāk aktuālas. Dažas nodarbības vadīja cilvēki, kas saistīti ar biznesa vidi un tā bija interesanta pievienotā vērtība apmācībām”. Gunta Kelle, biedrība IMKA Latvija
“Apmācībās tika piedāvāts ļoti plašs tēmu spektrs, tādējādi sniedzot iespēju ielūkoties visās organizāciju darba niansēs. Man visvairāk patika tēma PR organizācijās, kura sniedza ieskatu, kā iespējams lielo PR kompāniju mārketinga stratēģijas un metodes pielāgot NVO specifikācijām. Kā otra noderīgā tēma, no kuras ir iespējams kaut ko paņemt, ir dažādi internet-resursi, kurus lieto citu valstu organizācijas sava darba koordinēšanai un uzlabošanai.”, Elīna Ramāne, LJP20160315_114300
“Es visvairāk ieguvu no stratēģiskās plānošanas, value-based mārketinga pieejas un vispārējas public relations nodarbībām. Turpmāk noteikti izmantošu dažādas metodes un pieejas, ko uzzināju semināra laikā, jo īpaši par pasākumu popularizēšanu.” Aleksandrs Oļeiņikovs, LJP valdes loceklis, biedrība Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība (JASMA)
Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību piedalīties un organizatoriem par sirsnīgu uzņemšanu. Šis projekts noteikti nav pēdējais sadarbības projekts starp nacionālajām jaunatnes padomēm, jo ikviens no projekta partneriem atzinīgi novērtēja nepieciešamību dažādot pieejas sadarbības attīstībā un atzina, ka būtiski ir sadarboties ne tikai jaunatnes politikas veidošanā Eiropā, bet arvien vairāk sadarboties arī jaunatnes darba jomā.

Informatīvie materiāli:
1. Darbs ar brīvprātīgajiem (angliski);
2. NVO menedžments (angliski);
3. Cilvēkresursi NVO (angliski);
4. Cilvēkresursi NVO prezentācija (angliski)

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli