Atskats uz Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma konferenci

Sadaļa

No 8. līdz 10. martam Liepājā norisinājās Strukturētā Dialoga V cikla noslēguma konference, kura vienojot vairāk kā 200 dalībniekus, veicināja pēdējās sarunas un diskusijas par V cikla tēmu – “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”.

Noslēguma konferences mērķis bija atskatīties uz V cikla 35 aktivitātēm, to rezultātiem un pēdējo reizi veicināt sarunu par šī cikla laikā izstrādātajām rekomendācijām un, jo īpaši svarīgi, to ieviešanu mehānismiem, gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Strukturētā Dialoga V ciklā kopumā norisinājušās 35 aktivitātes, iesaistot pusotru tūkstoti dalībniekus no visas Latvijas, gan jauniešus, gan lēmumu pieņēmējus, gan ekspertus jaunatnes jomā.

Atšķirībā no citām V cikla aktivitātēm, noslēguma konferences pirmajā dienā tika nodalītas 2 darba grupas – jaunieši un jaunatnes jomas eksperti/lēmumu pieņēmēji. Jauniešiem bija iespēja iejusties lēmumu pieņēmēju lomā – diskusija par rekomendāciju ieviešanu un realizēšanu tika veidota ar simulācijas palīdzību. Jaunatnes jomas speciālisti un lēmumu pieņēmēji savā starpā kritiski izvērtēja savas un citu jomas pārstāvju iespējas piedalīties potenciālo rekomendāciju ieviešanā un realizēšanā.

Konferences otrās norises dienas vakarā, ar uguns šovu, jauniešu veidotām aktivitātēm, muzikāliem priekšnesumiem un citiem pārsteigumiem, tika atklāta “Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2017 – Liepāja” aktivitāšu sezona.

Paldies par sadarbību visiem reģionālajiem partneriem: Zemgales NVO centram, Saldus jauniešu domei “Es un mēs”, nodibinājumam “Baltijas Reģionālais fonds” (BRF), Jēkabpils NVO resursu centram(JNVORC), BJC “Dari Vari”,  Valmieras Novada fondam, Dienvidlatgales NVO atbalsta centram, biedrībai “Jaunatne smaidam”, Kurzemes NVO centram.

Paldies par sadarbību un iesaisti Strukturētā Dialoga V cikla norisēs Cesvaines novada domei un Cesvaines Bērnu un Jauniešu centram, Ikšķiles novada domei, Jelgavas novada domei, Dobeles novada domei un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centram, Rīgas domei, Preiļu novada domei un Preiļu novada jauniešu centram “Četri”, Kandavas novada domei un Kandavas multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram “Nagla”, Rundāles novada domei,  Bauskas novada domei un jo īpaši Gailīšu pagasta pārvaldei un Bauskas Bērnu un Jauniešu centram,  Limbažu novada domei un Limbažu Jauniešu centram,  Jēkabpils novada pašvaldībai un jo īpaši Zasas pagasta pārvaldei,  Pāvilostas novada domei,  Daugavpils novada domei un jo īpaši Višķu pagasta pārvaldei,  Saldus novada domei un Saldus Jauniešu atpūtas un iniciatīvu centram “Šķūnis”, Kuldīgas novada domei, Krustpils novada pašvaldībai, Smiltenes novada domei,  Viesītes novada domei,  Priekuļu novada domei un Priekuļu novada JIC “Rest[e]”, Rūjienas novada domei,  Ventspils pilsētas domei un Ventspils Jauniešu mājai “Random Republika”, Līvānu novada domei un Līvānu novada Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram “Kvartāls”, Iecavas novada domi, Rēzeknes pilsētas domei,  Ilūkstes novada domei un Ilūkstes Jauniešu centram,  Jaunpils novada domei un Reģionālās attīstības centram “RATS”.

Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par sadarbību Strukturētā Dialoga V cikla norišu veidošanā.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās, izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

*Tiks papildināts

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli