Atskats uz Strukturētā Dialoga V cikla Nacionālo konferenci

No 22. līdz 23. septembrim Jelgavā norisinājās Strukturētā Dialoga nacionālā konference, kura vienojot vairāk kā 100 dalībniekus, piepildīja konferences galveno mērķi - izveidot rekomendācijas, kuras Latvijas delegācija varēs prezentēt no 3.-6.oktobrim Košicē (Slovākija) notiekošajā Strukturētā Dialoga Eiropas konferencē, tādā veidā paužot Latvijas jauniešu un lēmumu pieņēmēju uzskatus par aktuālajiem jautājumiem jaunatnes jomā.

Konferences sākumā pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Strukturētā Dialoga nacionālo ziņojumu (pieejams šeit), kurš apkopo visos reģionos apspriestos tematus un norāda uz kopsakarībām izaicinājumu risināšanā. Rekomendāciju veidošana tika balstīta uz iepriekšējo 26 Strukturētā Dialoga norišu rezultātiem.

Lai rekomendāciju process notiktu raitāk un konstruktīvāk, darbs pie to veidošanas tika strukturētas 5 darba grupās:

1.Mediju loma sabiedrības domas izveidē, divu informāciju telpu ietekme (LV & RUS);
2.Jaunatnes centru, jaunatnes lietu speciālistu un kompetenču(prasmju) attīstošu norišu nodrošināšana un attīstīšana;
3.Piederības sajūtas veicināšana un patriotisms;
4.Argumentācijas un atbildības kompetenču stiprināšana - ceļš uz sava viedokļa paušanu un patstāvību;
5.Kādas pārmaiņas ir novērojamas sabiedrībā un kas ir nepieciešams, lai tām pielāgotos?

Ar konferences laikā izveidotajām rekomendācijām iespējams iepazīties šeit.

Konferences laikā rādītās prezentācijas un informatīvie materiāli:
1. Strukturētā Dialoga nacionālais ziņojums (E. Anškens);
2. Jaunatnes politikas prioritātes un aktualitātes (E. Lākutis);
3. Pasākumi jaunatnes jomā 2016.-2017. (I.Šubēvica).

Atskats uz konferenci: foto galerija (Autors: Ramona Goba)

Strukturētā Dialoga V cikla tēma ir – “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai!”.

Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās, izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli