Atskats uz Strukturētā dialoga diskusiju Burtnieku novadā

16. janvārī, Burtnieku multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā (BMJIC) Burtnieku pašvaldības lēmumu pieņēmēji un Burtnieku apkaimes jaunieši pirmo reizi piedalījās Strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”.sd

Neformālajās sarunās pie siltas kafijas tases un uzkodām abas puses diskutēja par jauniešu pilsoniskās līdzdalības iespējām Burtnieku novadā. Tikšanās galvenā atziņa it visos jautājumos – Burtnieku novada priekšsēdētājam un deputātiem ar jauniešiem jātiekas biežāk! Lai veicinātu draudzību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, gan jaunieši, gan deputāti rosināja tikties biežāk – vismaz reizi ceturksnī. Tikšanās varētu notikt dažādās vietā - skolās (bez skolotājiem un direktora), BMJIC, kā arī jaunieši ar saviem priekšlikumiem un idejām varētu apmeklēt Burtnieku deputātu sapulces. Burtnieku jaunieši paši izteica vēlmi apmeklēt arī deputātu sēdes ārpus novada, piemēram,Valmierā. Abas puses aizrāva arī kopīgu neformālu aktivitāšu idejas, kā, piemēram,  kopīgs hokeja turnīrs, pankūku cepšanas vakars un draudzības brauciens apkārt Burtnieku ezeram.

Diskusijās tika norādīti arī vairāki Burtnieku novada izaicinājumi un rekomendācijas, ko būtu vēlams pilnveidot jaunatnes jomā. Piemēram, Burtnieku novada jaunatnes lietu koordinēšana pagastos - jaunieši rosināja rast novada jauniešu lietu speciālistam brīvprātīgos palīgus katrā pagastā, kas palīdzētu sazināties un nodot aktuālo informāciju sava pagasta jauniešiem. Tāpat tika uzsvērta nepieciešamība aktualizēt Burtnieku Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbību un iesaistīt tajā jauniešus, pilnveidot jauniešu sadarbību ar novada sabiedrisko attiecību speciālistiem un vairāki citi priekšlikumi.

Video materiāls par Strukturētā dialoga diskusiju Burtnieku novadā.

Strukturētā dialoga pasākumi tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Papildus informācija par Strukturētā dialoga aktivitātēm Vidzemes reģionā, sazinoties ar Gundegu Siliņu, Valmieras novada fonda Jauniešu lietu koordinatori: 27820430; e-pasts: gundega.silina@vnf.lv; www.vnf.lv

LJP_logo sd valm  European_Youth_Forum.svg  JSPA erasmus  EU_cofundedizmek

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo


Dalies:

Aktuāli