Atskats uz Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes sēdi

9.novembrī notika kārtējā Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes (JOKP) sēde, kurā piedalījās arī Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins. meeting

M.Šteins sēdē rosināja aktualizēt prioritāti par nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitātes stiprināšanu gan ar finansējumu, gan ar telpām. Reizi mēnesī informēt pārējās organizācijas par Padomes pieņemtajiem lēmumiem. Aicina izmantot inovatīvas metodes mērķauditorijas vēlmju un interešu noskaidrošanai.

Organizāciju pārstāvji, kas iekļauti JOKP, apsprieda jautājumus, kas saistīti ar Padomes darbību un tās efektīvāku organizēšanu, Padomes prioritātēm, projekta "100% Youth City" aktualitātēm, jauniešu NVO konkursu, Rīgas organizāciju informatīvo bukletu, skolu un interešu centru sadarbības veicināšanu ar NVO, kā arī pārrunāja Padomē iekļauto organizāciju aktualitātes un savstarpējās sadarbības iespējas.

Organizāciju jaunumiem sekojiet līdzi šeit: LJPJASMATREPES, LSGCO, Jaunie VanagiTELLUS, SlacklineLV.

JOKP sēdes protokols: 4_sēdes 09.11.2015. protokols

visi_logo


Dalies:

Aktuāli